Jazyk vraždy i jazykovoje manipulirovanije v sovremennom mass-medijnom diskurse (Metodologičeskije problemy kritičeskogo jazykovogo analiza mass-medijnych tekstov)

Varování

Publikace nespadá pod Fakultu sociálních studií, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Jazykový obraz nepřítele a jazyková manipulace v současném mediálním diskurzu (Metodologické problémy kritické jazykové analýzy mediálních textů)
Autoři

GAZDA Jiří

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Slavistika
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://slavistickodrustvo.org.rs/?portfolio=slavistika-xx-2016)
Obor Jazykověda
Klíčová slova the language of the enemy; language manipulation; media discourse; language aggression; content analysis; critical discourse analysis
Popis V obecně metodologicky zaměřené studii se autor zamýšlí nad volbou vhodné metody pro sociologicky orientovanou kritickou jazykovou analýzu většího množství mediálních textů, která by umožňovala získání a následnou efektivní analýzu jazykových dat při sledování řečové agrese a jazykové manipulace v současném mediálnám diskurzu. Jako vhodný kompromis mezi kvantitativně orientovanou obsahovou analýzou, která umožňuje pouze povrchní zpracování velkého množství textů, a kritickou diskurzivní analýzou, zaměřenou na hloubkovou analýzu omezeného množství textů, autor shledává metodu navrženou sociologem, mediálním analytikem a publicistou Janem Miesslerem. Metoda spojující výhody obsahové analýzy, diskurzivní analýzy a kvantitativní narativní analýzy R. Fransoziho je založená na kódování jazykových jednotek a řetězců na základě vlastních sémantických kritérií, které nejsou dány předem, nýbrž jsou vytvářeny analytikem teprve v průběhu analýzy obsahů mediálních sdělení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.