Představení systému Game-based Intelligence Screening (GIS)

Autoři

JABŮREK Michal JUHOVÁ Dana STRAKA Ondřej

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Cílem projektu je vytvořit on-line diagnostickou aplikaci založenou na principu game-based assesment, která bude sloužit k mapování různých faktorů inteligence dle teorie C-H-C (e.g. McGrew, 2009) u žáků od 1. do 5. třídy základní školy. Smyslem testování formou hry je zvýšit motivaci žáků a naopak zredukovat případnou testovou anxietu. Statistické analýzy budou realizovány v rámci Teorie odpovědi na položku, což do budoucna umožní vyvinout adaptivní varianty těchto hrových subtestů. Adaptivní testování spočívá v tom, že dítěti jsou v průběhu hraní vždy administrovány ty položky, které nejlépe odpovídají jeho aktuálně odhadnuté úrovni měřené schopnosti. Aplikace je primárně vyvíjena pro využití jako screeningový nástroj ve školách při vyhledávání mimořádně kognitivně nadaných žáků, její aplikační potenciál je však širší. Kromě toho je vývoj aplikace do velké míry pojat také jako soubor souvisejících výzkumných záměrů. Cílem posteru je představit základní funkce této diagnostické aplikace s jejími čtyřmi moduly a nastínit specifika vývoje testu v netradiční tj. herní podobě. Pozn.: Název systému byl později upraven z GIS na Invenio.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.