Aspekty ovlivňující prosazování zájmů a koaliční potenciál České republiky v Evropské uniii

Autoři

KUCHYŇKOVÁ Petra

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Jedná se o prezentaci výsledků výzkumu zaměřeného na chování ČR v rámci procesu prosazování zájmů, vyjednávání a budování koalic v Radě EU, který byl realizován v letech 2012 - 2013 pro potřeby Ministerstva zahraničních věcí ČR. Příspěvek prezentoval postup, metody a výsledky výzkumu s ohledem na stanovené výzkumné otázky. První výzkumná otázka se zabývala aspekty ovlivňujícími prosazování zájmů a koaliční potenciál ČR v EU (se zaměřením na Radu EU), druhá výzkumná otázka se zabývala koaličním chováním ČR (výběr typických koaličních partnerů a koaličních vzorců, které preferovala ČR ve vybraných oblastech během zkoumaného období). Třetí otázka byla věnována spolupráci s dalšími institucemi, se zaměřením na Evropskou komisi a Evropský parlament.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.