Local waste management in the Czech Republic: Limits and merits of public-private partnership and contracting out

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Fakultu sociálních studií, ale pod Ekonomicko-správní fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Odpadové hospodářství obcí v České republice: Omezení a výhody partnerství veřejného a soukromého sektoru a kontrahováníí
Autoři

SOUKOPOVÁ Jana VACEKOVÁ Gabriela KLIMOVSKÝ Daniel

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Utilities Policy
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957178717300322
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.jup.2017.09.005
Obor Ekonomie
Klíčová slova Waste collection; Public-private partnerships; Municipal costs
Popis Článek se zaměřuje na efektivitu různých forem poskytování služeb na truhu odpadového hospodářství, který vykazuje vysoký stupeň koncentrace. Výsledky výsledky regresní analýzy dat výdajů na OH shromážděných za rok 2014 pro 2065 obcí naznačují, že odpadové hospodářství obcí poskytovaných svozovými společnostmi v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru je dražší než jiné formy poskytování. Naopak kontrahování vede ke snížení nákladů zejména u větších obcí. Výsledky pro obce s méně než 500 obyvateli ukazují, že klíčovou úlohu při snižování nákladů obecních úřadů hraje spolupráce mezi obcemi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.