Sekuritizace a právní nástroje pro boj s projevy nenávisti na internetu v Německu : O diskurzu od pojetí platforem sociálních médií jako „nástrojů zneužívaných k šíření extremismu“ k vnímání jejich „odpovědnosti za projevy nenávisti“.

Autoři

HANZELKA Jan KASL František

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Politologica
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www Open access časopisu
Doi http://dx.doi.org/10.14712/1803-8220/15_2018
Klíčová slova Social media; online social networks; securitization; extremism; cyber hate; violence; NetzDG; Germany
Přiložené soubory
Popis V článku je pojednáno o průběhu sekuritizace projevů nenávisti na internetu, neboli „cyber hate“, v Německu. Skrze teorii sekuritizace se autoři prvně zaměřují na proces a jednotlivé kroky, které vedly k ustanovení nástrojů pro boj proti projevům nenávisti v prostředí sociálních médií. Následně je popsáno, jak tyto snahy vyústily v založení tzv. “Task Force” skupiny, složené z vládního, soukromého a neziskového sektoru, a jak se vyvíjelo vnímání sociálních médií ve spojitosti s bezpečností hrozbou extrémismu. Z provedené analýzy je patrné, že došlo k posunu v diskurzu od pojetí platforem sociálních médií jako pasivního “nástroje zneužívaného k šíření extrémismu” k posílení vnímání jejich “odpovědnosti za odstranění nenávistného obsahu“. Jde tedy o posun, který vede k jejich vnímání jako aktivních subjektů, jež nesou za nepřípustný obsah spoluodpovědnost, a jejichž povinností je se přímo podílet na řešení jeho odstranění. Dosud posledním významným prvkem v tomto vývoji je přijetí progresivní právní úpravy pro zlepšení prosazování práva v prostředí online sociálních sítí (Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken), který posiluje postavení státu při vynucení vyžadovaných opatření. Proto autoři věnují tomuto právnímu předpisu značnou pozornost a podrobují ho analýze, kterou následně reflektují v celkovém posouzení vývoje problematiky boje proti projevům nenávisti na sociálních médiích v Německu a též v širším evropském kontextu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.