Posouzení změn po ukončení psychoterapie (CHAP): Česká verze manuálu

Logo poskytovatele
Autoři

SANDELL Rolf HOLUB David ŘIHÁČEK Tomáš ROUBAL Jan

Rok publikování 2019
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Psychoterapeuti mají spíše výjimečně příležitost získat spolehlivou zpětnou vazbu a dozvědět se, jak se daří jejich klientům/pacientům, případně absolventům psychoterapeutického výcviku. Posuzování výsledků psychoterapie je součástí narůstajícího počtu výzkumných studií. Metoda CHAP (Change After Psychotherapy) nejen originálně hodnotí změny prožívání po ukončení psychoterapie, ale rozvíjí klinické, výzkumné, vzdělávací a supervizní dovednosti samotných psychoterapeutů. Smyslem rozhovoru CHAP je co nejsrozumitelněji zachytit, jak jinak se posuzovaná osoba cítí po absolvování psychoterapie, v čem se cítí jinak a proč se vnímá jako jiný člověk než před léčbou. Kvalitativní rozhovor umožňuje například identifikovat klíčové momenty v terapii, zachytit integraci zisků z terapie do každodenního života klienta, popsat různé aspekty terapeutického vztahu a jeho případných narušení či vysvětlit zdánlivě protichůdné informace o výsledcích psychoterapie. Retrospektivní metody včetně CHAP představují legitimní výzkumnou perspektivu, která doplňuje tradičnější prospektivní metody sledování změny v psychoterapii. Retrospektivní rozhovor přináší terapeutovi zpětnou vazbu, pomáhá mu nacházet souvislosti a konceptualizovat terapeutický proces. Český překlad manuálu CHAP přináší odborné komunitě nový pohled na psychoterapeutickou změnu jako kvalitativní zkušenost s osobním významem. Retrospektivní metoda CHAP nabízí fenomenologické zachycení této prožitkové změny. Manuál přibližuje dvě fáze CHAP metody: v prvním kroku způsob vedení polostrukturovaného rozhovoru, pomocí kterého tazatel získává informace o změnách, které pacient/klient/absolvent psychoterapeutického výcviku ve svém životě zažívá během psychoterapie nebo po jejím ukončení. Ve druhém kroku navazuje hodnocení audio nebo videozáznamu získaného rozhovoru nezávislým posuzovatelem (nebo samotným tazatelem). Hodnotitelé odhadují míru změn ve čtyřech subškálách (symptomy, adaptační kapacita, náhled, základní konflikt) a současně se zamýšlí nad vlivem mimoterapeutických faktorů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.