"A od nich mi to přišlo takový hezky přirozený": dopady Výcvikové profesionality

Autoři

KAŇÁK Jan

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Nové směry, trendy a inovace v sociální práci : Sborník vědeckých textů z mezinárodní vědecké konference XV. Hradecké dny sociální práce Hradec Králové 21. – 22. září 2018
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www sborník - open access
Klíčová slova Trained professionalization; Social Work; Professional discourse; Specialisation
Popis Téma profesionalizace a profesionality sociální práce je v oboru přítomno od jeho počátků. Zatímco na přelomu 19. a 20. století sehrálo důležitou roli v rámci ustanovování sociální práce jako svébytné profese, na přelomu tohoto a minulého století se čím dál častěji objevují nejasnosti, jestli profesí vůbec je. Payne tyto nejasnosti shrnuje, poměrně šalamounsky, do tvrzení, že v některých situacích ano, v jiných nikoliv. Společně s posunem od moderního k post-modernímu nazírání na svět se objevují různé uchopení termínu profesionality, a to nejen v sociální práci. Tento text si klade za cíl popsat koncept Výcvikové profesionality v kontextu napětí mezi specializací v sociální práci a rozpouštěním profesionálního diskursu (či pojetí) oboru. Zde prezentované teze jsou dílčím výstupem výzkumu, který se zaměřoval na konstrukci „dělání sociální práce“ v situacích, ve kterých sociální pracovnice zažívají střetávání profesionálního a spirituálního diskursu v kontextu krizové intervence.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.