Risk assessment and management throughout imprisonment, release, and rehabilitation (presentation of conclusions from break-out session by moderator in plenary)

Název česky Hodnocení rizik a management během uvěznění, propuštění a rehabilitace (prezentace závěrů sekce moderátorem v plénu)
Autoři

MAREŠ Miroslav

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Příspěvek shrnoval poznatky z prezentací expertů a následné diskuse v rámci sekce věnované rizikům radikalizace během věznění, propuštění a rehabilitace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.