Síťování při práci s lidmi, kteří užívají drogy

Autoři

GEREGOVÁ Markéta ČTVRTEČKOVÁ Markéta

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální práce - Sociálna práca
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www https://socialniprace.cz/article/sitovani-pri-praci-s-lidmi-kteri-uzivaji-drogy/
Klíčová slova networking; marginalization; drug users; multiple needs; barriers; knowledge; case management; participation; human centred design
Přiložené soubory
Popis CÍLE: Cílem textu je nalézt odpověď na otázku: Jaké charakteristiky mají dvě vybraná pojetí síťování v práci s lidmi, kteří mají zkušenost s užíváním drog a závislostí? TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Článek reaguje na bariéry a překážky síťování, na které mohou pracovníci v drogových službách narážet. Teoretický rámec pro možnost síťování zde tvoří case management, jako koordinované komplexní řešení případu a participace, která umožňuje síťování s využitím žité zkušenosti zapojených lidí. METODY: Text je teorií podložená induktivní analýza charakteristik síťování na základě dvou případových studií: multiexpertní sítě a participativní sítě. VÝSLEDKY: V článku představujeme rozdílné charakteristiky dvou sítí. Sítě, která vznikla v rámci case managementu a která pomohla stabilizovat klientku s mnohočetnými potřebami a problémy při získání dětí zpět do péče. A sítě vzniklé participací na tvorbě mobilní aplikace, která stála na zapojení a potřebách lidí se zkušeností s užíváním drog. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Popsané teoretické i praktické způsoby síťování mohou sloužit jako inspirace pro pracovníky v praxi, kteří s uživateli drog pracují a hledají nové cesty pro síťování.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.