Měření strategií emoční regulace pomocí české verze Emotion Regulation Skills Questionnaire (ERSQ): psychometrická evaluace a síťový model na panelových datech

Logo poskytovatele
Autoři

KLOCEK Adam ŘIHÁČEK Tomáš CÍGLER Hynek

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Schopnosti nebo strategie emoční regulace se dle Adaptive Coping with Emotions (ACE) modelu dělí na devět dílčích domén. Emotion Regulation Skills Questionnaire (ERSQ, 27 položek) je multidimensionální dotazník, který aspiruje na měření všech devíti strategií. Cílem této práce je odhadnout psychometrické vlastnosti českého překladu ERSQ. Vzorek sestával ze 427 českých klinických pacientů ze sedmi klinických zařízení v České Republice. Konfirmační faktorová analýza podpořila osmi-dimenzionální faktorové řešení se sjednocenými dimenzemi Přijetí a Tolerance negativních emocí. Dále do finálního modelu, který vykazoval nejlepší fit, nebyla zahrnuta špatně fungující položka 23. Vnitřní konzistence se pro jednotlivé škály lišila, od ?h = 0,669 (Bodily sensations) do ?h = 0,859 (Acceptance/Tolerance). Celkově všechny položky dohromady vykazovaly poměrně vysokou vnitřní konzistenci ?tot = 0,910. Pro zjištění souvztažnosti mezi jednotlivými škálami ERSQ napříč pacienty a napříč jejich multikomponentovou terapií byl následně použit dynamický cross-lagged a autoregresivní síťový model na panelových datech všech dostupných pacientů a napříč až osmi vlnami měření. Před interpretací sítí byla spočtena longitudinální invariance. Bootstrappovaný (n = 100) síťový model poskytl určitou podporu pro hypotetizovaný ACE model. Nejdůležitější strategií emoční regulace se zdá být Modifikace a Připravenost na konfrontaci s negativními emocemi, které zastávají v síti centrální roli. Drobná revize navrhovaná v této studii zahrnuje sjednocení také dalších dvou dimenzí dohromady: Porozumění a Klarifikace emocí. Česká verze ERSQ je psychometricky reliabilní a validní nástroj srovnatelný s původní verzí, který byl nyní validován na klinické populaci. Hlavní benefit plynoucím z případného využívání tohoto nástroje spočívá v možnosti měřit různé aspekty emoční regulace rozděleně.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.