Psychologický kapitál v pracovní, klinické a školní psychologii : Přehledová studie

Logo poskytovatele
Autoři

DUDÁŠOVÁ Ludmila VACULÍK Martin PROCHÁZKA Jakub

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Československá psychologie
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www článek - open access
Doi http://dx.doi.org/10.51561/cspsych.65.6.558
Klíčová slova positive psychological capital; hope; self-efficacy; resilience; optimism; positive psychology
Přiložené soubory
Popis Tato studie shrnuje současné poznání o psychologickém kapitálu (PsyCap). Jedná se o poměrně nový, ale rychle se rozvíjející konstrukt z oblasti pozitivní psychologie, který má využití v psychologii práce a organizace, v pedagogické psychologii i v psychologii zdraví. Tato studie nejprve teoreticky vymezuje PsyCap a předsta- vuje jeho čtyři složky: naději, vědomí vlastní účinnosti, optimismus a nezdolnost. Poskytuje komplexní přehled konstruktů, s nimiž se PsyCap pojí, a uvádí jeho pozitivní důsledky pro různé oblasti pracovního i osobního života. Dále uvádí antecedenty PsyCap a možné intervence podporující jeho rozvoj. Popisuje nejpoužívanější metody měření PsyCap a hodnotí jejich silné stránky a rezervy. Závěrem studie shrnuje aktuální světové trendy ve výzkumu PsyCap a formuluje doporučení pro výzkum i praxi v českých organizacích, ve vzdělávání a v poradenství.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.