Koncepce sociální politiky Magistrátu města Brna do roku 2030 - Manažerské shrnutí

Autoři

HORÁK Pavel ZELENKOVÁ Iveta KUBALČÍKOVÁ Kateřina HAŠOVÁ Zdenka ŠKORPÍKOVÁ Monika

Rok publikování 2021
Druh Poskytovatelem realizované výsledky
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Popis Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030 je koncepčním materiálem, který se snaží systematicky propojit všechny strategické dokumenty využívané současnou sociální politikou města Brna. Jeho cílem je na základě analýzy aktuálních potřeb různých obyvatel města Brna, očekávaného vývoje těchto potřeb v následujícím desetiletí a návrhů řešení těchto potřeb stávajícími strategickými dokumenty navrhnout konkrétní strategické cíle a priority. Jejich dosažení by mělo v horizontu deseti let zajistit optimální fungování komplexního systému sociální politiky, která bude schopna okamžitě a flexibilně řešit různorodé sociální potřeby, problémy a situace všech obyvatel brněnské metropolitní oblasti. Komplexnost takto navrhovaného systému sociální politiky města Brna by měla být zajištěna tím, že nabízená sociální pomoc, sociální služby a výkon sociální práce budou pokrývat i dílčí oblasti sociální politiky. Za ty jsou v tomto materiálu považovány kromě sociální práce a sociálních služeb i bydlení, vzdělávání, zaměstnanost, rodina, zdraví, a bezpečnost. Obsahem tohoto dokumentu je koncepce sociální politiky města Brna v horizontu deseti let, sestavená na základě analýzy vývoje a potřeb a trendů pomoci vůči různým cílovým skupinám vyskytujícím se na území města Brna, analýzy aktuálně využívaných strategických dokumentů a návrhu řešení problémů v dílčích oblastech sociální politiky. Koncepce se soustřeďuje zejména na výkon sociální práce a poskytování sociálních služeb, které se promítají do výše uvedených oblastí sociální politiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.