Dospělí v neformálním vzdělávání

Autoři

RABUŠICOVÁ Milada RABUŠICOVÁ Milada RABUŠIC Ladislav RABUŠIC Ladislav

Rok publikování 2008
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis V této kapitole poukazujeme na hlavní charakteristiky neformálního vzdělávání dospělých v ČR, jak jsme je zaznamenali prostřednictvím našeho reprezentativního výzkumu v roce 2005. Zjištěná skutečnost, že přibližně jedna třetina české dospělé populace se účastnila v průběhu jednoho roku minimálně jednoho (ale někteří i více) kurzu neformálního vzdělávání, považujeme - i v konfrontaci se zahraničními výsledky - za relativně dobrý výsledek. Přibližně stejný podíl českých dospělých také plánovalo navštěvovat nějaký kurz v nejbližší budoucnosti. Není překvapením, že ti, kdo na tomto typu vzdělávání participují, jsou především mladší a vzdělanější obyvatelé České republiky. Rovněž není překvapivým zjištěním, že největší podíl navštěvovaných kurzů tvoří takové, které se přímo týkají zaměstnání jedince, dále pak to jsou kurzy počítačové (které mohou mít rovněž, byť zprostředkovaně, vazbu na zaměstnání) a kurzy jazykové. Ostatní možné oblasti vzdělávání, to je vzdělávání týkající se volnočasových aktivit, rodiny, veřejného života apod.), jsou z hlediska frekvence návštěvnosti výrazně podreprezentovány. V tomto ohledu jsme předpokládali přece jen výsledky příznivější.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.