Study of Volatility and Party System Transformation in the 2010 Election of the Czech Chamber of Deputies

Logo poskytovatele
Název česky Volatilita a transformace stranického systému ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010
Autoři

ŠEDO Jakub

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj World Political Science Review
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Politologie a politické vědy
Klíčová slova volatility; party system; Chamber of Deputies; Czech Republic; Pedersen index
Popis volatility; party system; Chamber of Deputies; Czech Republic; Pedersen index volatility; party system; Chamber of Deputies; Czech Republic; Pedersen index Text je věnován měření volatility ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Výpočet je prováděn jak na národní, tak regionální úrovni. Cílem textu je identifikace vztahu mezi zisky a ztrátami stran, a volatilitou v jednotlivých regionech. Volatilita v roce 2010 výrazně vzrostla ve srovnání s volatilitou v roce 2006, přičemž nejvíce volatilní byly stejné regiony jako v roce 2006. Volatilita na regionální úrovni je úzce propojena se ztrátamiá vládních stran z let 2006-9 a zisky TOP09. V textu byly dále porovnány tři alternativní výpočty volatility pro existenci "ostatních" stran v souboru. Na jejich základě nemůžeme doporučit vynechání ostatních stran v čitateli bez odpovídající úpravy jmenovatele. Ze zbývajících dvou metod (ostatní strany počítány jako blok, nebo pominuty v čitateli i jmenovateli) bude vhodné o vhodnější variantě rozhodovat na základě podrobnějšího výzkumu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.