Transatlantické vztahy a zahraniční politika středoevropských zemí

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP407/06/P444
Období řešení
1/2006 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
Transatlantické vztahy, zahraniční politika, střední Evropa, Evropská unie, USA

Dvouletý výzkumný projekt je zaměřen na analýzu vývoje transatlantických vztahů od konce studené války do současnosti a na analýzu zahraniční politiky středoevropských zemí v kontextu transatlantického dialogu. Za středoevropské státy jsou v tomto projektu považovány země sdružené ve Visegrádské skupině (V4).
Stěžejním bodem výzkumu je identifikace hlavních rozdílů při formulování zahraničněpolitických priorit USA a důležitých evropských států, členských zemí EU. Na to naváže deskripce vlivu těchto zájmů na zahraniční politiku zemí V4. Na pozadí několika mezinárodních krizí (mj. Kosovo 1999, Afghánistán 2001, Irák 2003) bude v komparativní perspektivě posouzen vliv států V4 na kvalitu vztahů v euroatlantické oblasti. To bude provedeno s ohledem na jejich členství v NATO, EU a také s ohledem na jejich bilaterální vztahy s klíčovými mezinárodními aktéry.
Očekávané výstupy: a) série článků, dílčích výstupů v odborném tisku během trvání projektu; b) publikace výsledků celého výzkumu v knižní podobě, rozsah 250-300 str.; c) prezentace výsledků výzkumu na seminářích a konferencích v ČR i v zahraničí; d) výuka nového předmětu na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU v Brně.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.