Informace o projektu
Reprodukce a integrace společnosti (IVRIS)

Kód projektu
MSM0021622408
Období řešení
1/2005 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
WWW stránky projektu
http://ivris.fss.muni.cz
Klíčová slova
sociální exkluze, sociální inkluze, sociální koheze, sociální reprodukce, kulutrní reprodukce, rodina, migrace, etnizace, trh práce, ne/zaměstnanost, urban studies, stárnutí, gender

Cílem výzkumného záměru je snaha porozumět (skrze empirické poznání i rozvíjením příslušné sociologické teorie) lépe procesům, které ovlivňují demografické chování populace a reprodukční strategie, jež ovlivňují nejen velikost a strukturu populace, ale (ve formě sociální reprodukce) udržují, prohlubují nebo oslabují přílišné sociální nerovnosti. Výzkum zahrnuje identifikaci a porozumění faktorům, které podporují sociální kohezi (procesy, mechanismy a strategie sociální inkluze) nebo ji ohrožují (procesy a mechanismy sociální exkluze); a to na úrovni EU, národního státu, konkrétních lokalit a komunit, domácností i jedinců. Cílem výzkumu je porozumět tomu, jak jsou exkluzivní a inkluzivní procesy propojeny s biologickými a sociálními reprodukčními strategiemi rodin, jejich fungováním, lidským a sociálním kapitálem, rodem, věkem, etnickou příslušností, třídním původem - především v různých formách partnerského soužití, na trhu práce a ve vztahu k sociálnímu státu a v opatřeních a strategiích sociálního státu.

Publikace

Počet publikací: 484


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 49 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.