Společnost a její proměny: kvalitativní a kvantitativní přístupy (SPOJKA)

Kód projektu
MUNI/A/1114/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt navrhuje studovat vybrané aspekty proměny současných společností pomocí kvalitativních a kvantitativních metod. Projekt se sestává z celkem čtyř dílčích, tematicky i logisticky oddělených sub-projektů, které jsou zaměřené na vybrané dílčí sociální jevy a instituce konkrétně na otázku dětství a sexuality, myšlení o městě, postoje k imigrantům a kolektivní paměť.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.