Politically motivated crime in the light of current migration flows (PoMigra)

Kód projektu
BKA54013
Období řešení
7/2016 - 6/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ostatní - zahraniční
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Bundeskriminalamt
L'Organe de Coordination pour l'Analyse
Bundesministerium für Inneres
Országos Kriminológiai Intézet
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding

Cílem projektu je objasnit podstatu soudobé politicky motivované kriminality vázané na soudobé migrační vlny v několika evropských zemích. V rámci projektu bude zkoumána situace v Německu, Řecku, Itálii, Maďarsku, Rakousku, Nizozemí, Belgii a v České republice. Sledována bude kriminalita směřovaná proti migrantům (ať již ze strany krajní pravice či individuálních ideologicky nevyprofilovaných aktérů), činnost krajní levice (především násilí proti odpůrcům migrace a státním institucím odpovědným za migrační politiku) a islamistická agitace mezi migranty a infiltrace islamistů do migrační vlny. V rámci projektu bude uskutečňován monitoring a analýza situace a budou zpracovány návrhy k řešení problémů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.