Psychological determinants of perceived democratic legitimacy

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-19883S
Období řešení
1/2018 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt vychází z dosavadních poznatků v oblasti procedurální spravedlnosti, ospravedlňování společenského systému a politické tolerance. Klade si za cíl prozkoumat psychologické procesy, jejichž prostřednictvím si lidé utvářejí představy o legitimitě různých demokratických rozhodovacích procedur (např. přímá volba, rozhodnutí volených zástupců, na deliberaci založený konsensus). Hlavním předmětem zájmu jsou procedurální a kontextuální determinanty demokratické legitimity (např. závislost na výsledku, hrozba, sociální identifikace) a role implicitních kognicí o demokracii. Projekt využívá smíšený výzkumný design, který kombinuje sekundární analýzu dat ze tří dřívějších mezinárodních šetření, ohniskové skupiny, laboratorní experimenty a terénní experiment ve školním prostředí. Data budou sbírána od dospělých z různých věkových skupin. Výsledky poskytnou psychologický pohled na současnou evropskou krizi reprezentativní demokracie. Přinesou rovněž seznam možných procedurálních a kontextuálních opatření, využitelných při navrhování rozhodovacích procedur v rámci občanské společnosti.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.