Rozvoj humanitního rozměru studijního oboru Environmentální studia - inovace ve výuce filosoficky zaměřených předmětů

Kód projektu
MUNI/FR/1385/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

V rámci projektu bude zrevidované kurikulum předmětů s filosofickým přesahem na oboru Environmentální studia a toto bude doplněno a rozvinuto v slabších, nebo úplně chybějících oblastech. Bude posílena role filosofie ve studiu jakožto konceptuálního podloží i kritického prizmatu, propojujícího celé studium. Měl by přispět k lepší celkové provázaností studia, vést u studenstva k většímu podporování schopností kritické reflexe, práce s odbornými texty a formulace vlastních akademických textů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.