Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper na VVŠ a sdílení zkušeností z praxe (EWP)

Informace

Projekt nespadá pod Fakultu sociálních studií, ale pod pracoviště Centrum zahraniční spolupráce. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
ROZV/C32/2021
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Centrum zahraniční spolupráce
Spolupracující organizace
Západočeská univerzita v Plzni

Cílem projektu je koordinovaně a společným úsilím přispět k plné a úspěšné implementaci iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper, a to jak po technické stránce, tak v rovině organizační a komunikační. Podpořeni budou programátoři zapojených vysokých škol, kteří budou koordinováni ze strany hlavního partnera a budou pravidelně sdílet praktické zkušenosti v rámci komunikační platformy. Dále vznikne komunikační platforma na úrovni vedení univerzit a komunikační platforma zástupců oddělení Zahraničních vztahů (International Office), kteří společně doporučí manuál pro efektivní organizaci práce s Erasmus Without Paper v rámci univerzity. Nejprve bude provedena analýza současného stavu a dosavadní praxe implementace Erasmus Without Paper na všech partnerských školách a následně budou identifikovány problémy a příklady dobré praxe. V závěrečné fázi projektu bude uspořádán společný workshop pro všechny tři cílové skupiny za účelem předání informací o výsledcích. Zapojené univerzity přispějí svými dílčími částmi ke komplexní finalizované implementaci Erasmus Without Paper na českých vysokých školách. Výstupy projektu budou dostupné i do projektu nezapojeným univerzitám.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.