Informace o projektu
Staří lidé ve stárnoucí společnosti /jak žijí čeští důchodci aneb politika pro stárnoucí společnost/

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA403/95/0525
Období řešení
1/1995 - 1/1997
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta

Navrhovaný projekt se bude zabývat tématem, které je dnes aktuální ve všech moderních společnostech: problém starých lidí ve stárnoucí společnosti. Jeho cílem je deskripce a analýza jednak legislativního , finančního a sociálně-politického rámce života starých osob v České republice, jednak jejich skutečných životních podmínek, jejich percepce, jakož i percep ce opatření sociální politiky, která jsou na ně cílena. Celkově by měl výzkum přinést odpovědi na následující okruhy otázek: a) Jak dosáhnout nejm oudřejšího využití zdrojů ve stárnoucí společnosti a jak produktivně využít rostoucí počty starých osob? b) Jak zajistit uspokojování nových sociálních potřeb, které generuje stárnoucím společnost?; c) Jak se vyhnout potenciální hostilitě mezi mladou a starou generací v podmínkách stárnoucí a zdrojovově limitované společnosti?

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.