Zpravodajství a public relations pro nežurnalisty

Kód projektu
MUNI/CORE/0740/2022
Období řešení
7/2022 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Předmět se bude věnovat žurnalistice a zejména podobě a praktickému vzniku zpravodajství v současných médiích. Související oblastí je pak public relations a vzájemné ovlivňování public relations a zpravodajství.
Cílem předmětu je seznámit neoborové studenty se základními principy vzniku a fungování zpravodajství v praxi, vysvětlit jim pravidla a profesní zásady redakcí a profesionálních novinářů na půdorysu probíhajícího rozvolňování novinářské práce, kdy se za novináře může v některých případech vydávat téměř každý, a vše dát do souvislosti s public relations.
Předmět zpřístupní základy novinářské práce a novinářských profesních pravidel i nežurnalistům a ze širšího pohledu zvýší mediální gramotnost studujících. Umožní studentům uvědomit si také souvislost zpravodajství a public relations, což pak mohou využívat ve svém primárně studovaném programu i po absolutoriu například k propagaci svého oboru a výsledků své práce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.