Jižní Kavkaz v průsečíku zájmů

Kód projektu
TITDMZV930MT05
Období řešení
10/2021 - 9/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Cílem projektu je zmapovat a vyhodnotit situaci v regionu, kde se střetávají zájmy mocností, kde existuje několik zamrzlých konfliktů a kde v poslední době došlo k eskalaci, která způsobila posun v rozložení sil. Cílem je analyzovat zájmy a postoje jednotlivých aktérů (především Ruska, EU, NATO, Turecka, Číny a Íránu), načrtnout možné scénáře a alternativy dalšího vývoje a v této souvislosti identifikovat příležitosti a hrozby pro ČR. Výzkum by měl mít výrazný bezpečnostněpolitický a ekonomický rozměr, jmenovitě se zřetelem na energetické zdroje.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.