When the Psychological Capital Is at Play

Kód projektu
MUNI/A/1253/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt navazuje na předchozí výzkumy zaměřené na vztah mezi pracovním výkonem a různými charakteristikami, které ho ovlivňují. Je tvořen třemi studiemi. První se věnuje roli vnímané sociální opory na tvorbu PsyCap. Druhá psychologickému kapitálu a jeho vztahu k vědomí vlastní účinnosti při znovuobnovení sil. Třetí vlivu psychického odpoutání od práce na vztah mezi pracovními požadavky, zdroji a vyhořením.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.