Emoce v politické žurnalistice: pohled napříč zeměmi

Kód projektu
GF23-06433K
Období řešení
7/2023 - 6/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Universität Wien

Cílem tohoto projektu je porozumět procesu politické komunikace z pohledu novinářů i politiků. Projekt se zaměřuje na Českou republiku a Rakousko jako na dvě země s podobnými politickými a mediálními systémy, které však zároveň vykazují významné rozdíly, a jeho cílem je prozkoumat řadu vlivů na tyto procesy, a to na mikro-, mezo- i makroúrovni. Prostřednictvím longitudinálních hloubkových rozhovorů s politickými novináři a politiky v obou zemích, focus groups a obsahové analýzy, jakož i inovativních nástrojů, bude projekt zkoumat emoce novinářů a politiků jako společný jmenovatel profesionálního chování těchto aktérů. Projekt přinese důležité poznatky z vědeckého hlediska, ale má také ambici mít zásadní dopad na reálný svět. Proto kromě šíření výsledků výzkumu obvyklými vědeckými cestami vypracuje interaktivního průvodce pro novináře a politiky, jak řešit vlastní emocionální management.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.