Souhrnné informace pro uchazeče a uchazečky o studium na FSS

Zde se dozvíte ty nejdůležitější a nejaktuálnější informace o změnách a novinkách v příjimacím řízení do bakalářského, magisterského a doktorského studia na FSS MU.

27. 3. 2020

Informace pro uchazeče a uchazečky o bakalářské studium aktualizovány dne 17.8.2020 přidáním informací o tzv. ztotožnění.

Jak postupovat pro tzv. ztotožnění

Po online zápise vás čeká poslední krok před samotným studiem, a to je tzv. ztotožnění.

ZAPSANÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

Pokud jste již na FSS MU studovali (máte již UČO a heslo z dřívějška a na studijní oddělení jste již maturitní vysvědčení dodávali), stačí, když napíšete na studijni@fss.muni.cz zprávu, že vaše maturitní vysvědčení máme. V takovém případě se pak na studijním oddělení ztotožňovat nemusíte.

Ke ztotožnění si přineste občanský průkaz (případně pas) a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (tu získáte u notáře, na městských/obecních úřadech nebo na CzechPOINTu). Ke ztotožnění se musíte dostavit nejpozději do 8. 10., jinak vám nemůžeme podmínečný zápis změnit na zápis řádný a vaše studium bude ukončeno. Návštěvu studijního oddělení můžete spojit také s návštěvou protější budovy na Komenského náměstí, kde probíhá fotografování (fotografii budete mít v Informačním systému MU a na ISIC kartě). Fotografování probíhá vždy ve středu a v pátek v 10:00 – 11:00 a další informace najdete pod tímto odkazem.

Kdy se můžete na Studijní oddělení dostavit: 
- v srpnu vždy ve středu 9:00 – 11:00
- v září vždy ve středu a pátek 9:00 – 11:00
- v říjnu v pondělí a úterý 13:00 – 15:00, ve středu a ve čtvrtek 9:00 – 11:00, a to pouze do 8. 10. 2020

 

ZAPSANÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA - PREZENČNÍ STUDIUM

Ke ztotožnění si přineste občanský průkaz (případně pas) a úředně ověřenou kopii diplomu prokazujícího vaše předchozí vzdělání (tu získáte u notáře, na městských/obecních úřadech nebo na CzechPOINTu). Ke ztotožnění se musíte dostavit nejpozději do 8. 10., jinak vám nemůžeme podmínečný zápis změnit na zápis řádný a vaše studium bude ukončeno. Návštěvu studijního oddělení můžete spojit také s návštěvou protější budovy na Komenského náměstí, kde probíhá fotografování (fotografii budete mít v Informačním systému MU a na ISIC kartě). Fotografování probíhá vždy ve středu a v pátek v 10:00 – 11:00 a další informace najdete pod tímto odkazem.

Kdy se můžete na Studijní oddělení dostavit:
- v srpnu a září vždy ve středu 9:00 – 11:00
- v říjnu v pondělí a úterý 13:00 – 15:00, ve středu a ve čtvrtek 9:00 – 11:00, a to pouze do 8. 10. 2020

 

ZAPSANÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA - KOMBINOVANÉ STUDIUM

Ke ztotožnění se prosím dostavte 1. 10. 2020 mezi 9:00 a 11:00 (do posluchárny P51 v 5. patře) nebo mezi 13:00 a 15:00 (do posluchárny P21 ve druhém patře). Přineste si s sebou občanský průkaz (případně pas) a úředně ověřenou kopii diplomu prokazujícího vaše předchozí vzdělání (tu získáte u notáře, na městských/obecních úřadech nebo na CzechPOINTu). V budově fakulty bude také probíhat fotografování do Informačního systému a na průkaz studenta kombinovaného studia.

Jak postupovat při online zápisech do studia

Připravili jsme pro Vás stručný přehled kroků, které Vás dovedou k úspěšnému zápisu do studia na FSS MU.

Důležitou informací je, že zápisy probíhají od 20. července do 2. srpna 2020, a to online formou. Doručení maturitního vysvědčení i ztotožnění osob v IS MU bude možné až do 8. října 2020. O postupu, jak doručit maturitní vysvědčení a kdy se budete moci ztotožnit, Vás budeme informovat e-mailem v první polovině srpna.

Jednotlivé kroky:

1. Ve své e-přihlášce najdete od 20. 7. nové tlačítko „Zapsat se do studia“.

2. Po kliknutí na toto tlačítko se dostanete na novou stránku, kde musíte povinně zaškrtnout tři potvrzení:

  • Souhlas se zápisem do studia
  • Potvrzení Vaší kontroly nad heslem
  • Potvrzení, že jste seznámeni s BOZP

Jakmile tato tři pole potvrdíte a kliknete na tlačítko „Zapsat do studia“, dojde na další stránce k potvrzení Vašeho zápisu.

3. Pod potvrzením ve znění „Zápis do studia proběhl úspěšně“ najdete jedno velice důležité číslo – UČO (univerzitní číslo osoby). Toto číslo si zapamatujte a poznačte, bude Vás provázet celé Vaše studium na Masarykově univerzitě.

Využijete je k přihlášení do Informačního systému MU – dovede Vás tam tlačítko „Přihlásit do IS MU“, které najdete hned pod potvrzením zápisu.

4. Kliknutím na tlačítko „Přihlásit do IS MU“ se dostanete na stránku, na níž si můžete nastavit své prozatímní heslo. Pokud jste již na MU studovali a máte UČO přidělené, přihlašujete se svým stávajícím primárním heslem.

5. Po nastavení vlastního hesla se můžete přihlásit do IS MU. Budete prozatím ve stavu „osoba neztotožněna“, což bude výrazně signalizováno na každé Vaší stránce IS MU.

Nemusíte se ničeho obávat, Váš zápis proběhl v pořádku. Jakmile poprvé navštívíte naše studijní oddělení, ověříte tak svou totožnost a obdržíte od nás heslo. Ve chvíli, kdy se přihlásíte do IS MU s heslem, které jste obdrželi od studijního oddělení, potvrdíte, že jste veškeré dosavadní operace v IS MU prováděli Vy, dojde také ke ztotožnění Vaší osoby v IS. Tento postup Vám rádi znovu vysvětlíme při osobní návštěvě našeho studijního oddělení, třeba ve chvíli, kdy si půjdete vyzvednout svůj studentský průkaz ISIC. 

Ztotožnění osob v IS MU je možné provést až do 8. října 2020.

Informace pro uchazeče a uchazečky o BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Přijímací řízení bude vyhodnocováno dle dvou modelů a je na Vás, který z nich zvolíte:

1) Pokud jste stihli absolvovat test OSP v termínech 7. prosince 2019, 8. února 2020 a 7. března 2020, budou vaše výsledky vyhodnoceny na základě kombinace testů ZSV a OSP. Váha pro stanovení přepočteného percentilu je 40 % pro OSP a 60 % pro ZSV.
Pokud se vám test OSP v těchto termínech nepovedl, napište prosím do 31. května 2020 na prijim@fss.muni.cz, že žádáte o zohlednění pouze testů ZSV. V případě většího počtu přihlášek se toto promítne ve všech (do mailu pak uveďte čísla všech přihlášek). Napište jen stručně:

Dobrý den,
žádám u své přihlášky č. XXXXXXX o zohlednění pouze testu ZSV.
S pozdravem,
Jméno Příjmení

Pokud nevíte, jak se rozhodnout, můžete si konečný percentil spočítat podle následujících vzorců.
KONEČNÝ VÝSLEDEK = percentil OSP*0,8 + percentil ZSV*1,2
nebo
KONEČNÝ VÝSLEDEK = percentil ZSV*2

2) Pokud jste testy OSP nestihli absolvovat nebo jste měli jako preferenci testy TSP, nebudete je vůbec skládat. Budete totiž přijímáni výhradně na základě testu ZSV. Test OSP nebude započítáván ze žádného z následujících termínů (30. května, 13. června a 27. června) a zároveň nebude započítáván výsledek testů TSP. Pro Vás bude platit následující vzorec výpočtu:

KONEČNÝ VÝSLEDEK = percentil ZSV*2

Testy ZSV můžete ještě absolvovat v následujících termínech: 30. května, 13. června a 27. června (termín 11. července 2020 FSS MU nebude uznávat)

Rozšíření možnosti přijetí bez přijímací zkoušky

  • Zohledňujeme stále stejné soutěže a úspěchy (úspěšný řešitel alespoň v krajském kole vybrané kategorie SOČ a slovenské SOČ, účastník celostátních kol Zeměpisné olympiády či Dějepisné soutěže gymnázií – blíže zde), nicméně doklady o svých úspěších můžete dodávat ještě celý měsíc, a to až do 31. května - elektronicky na prijim@fss.muni.cz.

Maturitní vysvědčení u nás bude možné doložit i zpětně, budeme uchazečům vycházet maximálně vstříc tak, aby nikdo nebyl poškozen.

Těšíme se na Vás!

Informace pro uchazeče a uchazečky o NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Seznam materiálů pro jednotlivé studijní programy pro přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů podzim 2020

Přijímací řízení proběhne ve dvou termínech – v červnu 2020 a v září 2020.

Vaše přihláška bude posuzována na základě motivačního dopisu a dalších materiálů vyžadovaných jednotlivými studijními programy (např. bakalářská práce apod.) – instrukce Vám zašlou vedoucí kateder v průběhu příštího týdne (tj. od 11. do 17. 5. 2020).

Tyto materiály budete odevzdávat do 1. června nebo do 1. září (v závislosti na datu vaší zkoušky), a to výhradně elektronicky na prijim@fss.muni.cz.

Materiály zasílejte vždy pojmenované ve tvaru: jméno příjmení – motivační dopis/životopis/atd.

Přihlašování k termínům přijímacího řízení:

  • Uchazeči, kteří mají přístup do IS MU se přihlašují k termínům přijímacího řízení zde: https://is.muni.cz/auth/rozpis/
  • Pokud do něj nemáte přístup, je třeba se přihlásit prostřednictvím mailu zaslaného na prijim@fss.muni.cz
  • Zářijový termín neslouží jako termín opravný pro termín v červnu (pokud se přihlásíte k červnovému termínu a materiály nezašlete včas na uvedenou emailovou adresu, bude to bráno, jakože jste se nedostavili k přijímacímu řízení).

Zápis ke studiu bude zvlášť po červnových termínech a zvlášť po zářijových termínech (na konci září).

Pokud byste v době zápisu ještě neměli doklad o dosaženém vzdělání z důvodu pozdějšího konání SZZ na Vaší univerzitě, budeme to řešit individuálně a budeme se Vám snažit vyjít co nejvíce vstříc.

Těšíme se na Vás!

Informace pro uchazeče a uchazečky o DOKTORSKÉ STUDIUM

Přijímací řízení do doktorských studijních programů proběhne dne 25.6.2020 a dne 1.10.2020, po ukončení sběru přihlášek budete osloveni a bude třeba se rozhodnout, který termín preferujete.

Pokud byste v době zápisu ještě neměli doklad o dosaženém vzdělání z důvodu pozdějšího konání SZZ na Vaší univerzitě, budeme to řešit individuálně a budeme se Vám snažit vyjít co nejvíce vstříc.

Harmonogram přijímacího řízení do doktorského studia (termíny vložení doplňujících materiálů do e-přihlášky, termíny zápisů, dodání dokladů atd.) naleznete zde.

Pokud máte jakékoliv otázky, nejasnosti nebo potřebujete poradit s nějakou otázkou týkající se přijímacího řízení, prosím, kontaktujte nás na e-mailu: prijim@fss.muni.cz.

Těšíme se na Vás!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.