Souhrnné informace pro uchazeče a uchazečky o studium na FSS

Zde se dozvíte ty nejdůležitější a nejaktuálnější informace o změnách a novinkách v příjimacím řízení do bakalářského, magisterského a doktorského studia na FSS MU.

27. 3. 2020

Informace pro uchazeče a uchazečky o bakálářské studium aktualizovány dne 4.5.2020.
Informace pro uchazeče a uchazečky o navazující magisterské studium aktualizovány dne 29.5.2020 - souhrn materiálů pro jednotlivé studijní programy pro přijímací řízení do podzimního semestru 2020.
Informace pro uchazeče a uchazečky o doktorské studium aktualizovány dne 20.4.2020 - Harmonogram přijímacího řízení do doktorského studia.

Informace pro uchazeče a uchazečky o BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Přijímací řízení bude vyhodnocováno dle dvou modelů a je na Vás, který z nich zvolíte:

1) Pokud jste stihli absolvovat test OSP v termínech 7. prosince 2019, 8. února 2020 a 7. března 2020, budou vaše výsledky vyhodnoceny na základě kombinace testů ZSV a OSP. Váha pro stanovení přepočteného percentilu je 40 % pro OSP a 60 % pro ZSV.
Pokud se vám test OSP v těchto termínech nepovedl, napište prosím do 31. května 2020 na prijim@fss.muni.cz, že žádáte o zohlednění pouze testů ZSV. V případě většího počtu přihlášek se toto promítne ve všech (do mailu pak uveďte čísla všech přihlášek). Napište jen stručně:

Dobrý den,
žádám u své přihlášky č. XXXXXXX o zohlednění pouze testu ZSV.
S pozdravem,
Jméno Příjmení

Pokud nevíte, jak se rozhodnout, můžete si konečný percentil spočítat podle následujících vzorců.
KONEČNÝ VÝSLEDEK = percentil OSP*0,8 + percentil ZSV*1,2
nebo
KONEČNÝ VÝSLEDEK = percentil ZSV*2

2) Pokud jste testy OSP nestihli absolvovat nebo jste měli jako preferenci testy TSP, nebudete je vůbec skládat. Budete totiž přijímáni výhradně na základě testu ZSV. Test OSP nebude započítáván ze žádného z následujících termínů (30. května, 13. června a 27. června) a zároveň nebude započítáván výsledek testů TSP. Pro Vás bude platit následující vzorec výpočtu:

KONEČNÝ VÝSLEDEK = percentil ZSV*2

Testy ZSV můžete ještě absolvovat v následujících termínech: 30. května, 13. června a 27. června (termín 11. července 2020 FSS MU nebude uznávat)

Rozšíření možnosti přijetí bez přijímací zkoušky

  • Zohledňujeme stále stejné soutěže a úspěchy (úspěšný řešitel alespoň v krajském kole vybrané kategorie SOČ a slovenské SOČ, účastník celostátních kol Zeměpisné olympiády či Dějepisné soutěže gymnázií – blíže zde), nicméně doklady o svých úspěších můžete dodávat ještě celý měsíc, a to až do 31. května - elektronicky na prijim@fss.muni.cz.

Maturitní vysvědčení u nás bude možné doložit i zpětně, budeme uchazečům vycházet maximálně vstříc tak, aby nikdo nebyl poškozen.

Těšíme se na Vás!

Informace pro uchazeče a uchazečky o NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Seznam materiálů pro jednotlivé studijní programy pro přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů podzim 2020

Přijímací řízení proběhne ve dvou termínech – v červnu 2020 a v září 2020.

Vaše přihláška bude posuzována na základě motivačního dopisu a dalších materiálů vyžadovaných jednotlivými studijními programy (např. bakalářská práce apod.) – instrukce Vám zašlou vedoucí kateder v průběhu příštího týdne (tj. od 11. do 17. 5. 2020).

Tyto materiály budete odevzdávat do 1. června nebo do 1. září (v závislosti na datu vaší zkoušky), a to výhradně elektronicky na prijim@fss.muni.cz.

Materiály zasílejte vždy pojmenované ve tvaru: jméno příjmení – motivační dopis/životopis/atd.

Přihlašování k termínům přijímacího řízení:

  • Uchazeči, kteří mají přístup do IS MU se přihlašují k termínům přijímacího řízení zde: https://is.muni.cz/auth/rozpis/
  • Pokud do něj nemáte přístup, je třeba se přihlásit prostřednictvím mailu zaslaného na prijim@fss.muni.cz
  • Zářijový termín neslouží jako termín opravný pro termín v červnu (pokud se přihlásíte k červnovému termínu a materiály nezašlete včas na uvedenou emailovou adresu, bude to bráno, jakože jste se nedostavili k přijímacímu řízení).

Zápis ke studiu bude zvlášť po červnových termínech a zvlášť po zářijových termínech (na konci září).

Pokud byste v době zápisu ještě neměli doklad o dosaženém vzdělání z důvodu pozdějšího konání SZZ na Vaší univerzitě, budeme to řešit individuálně a budeme se Vám snažit vyjít co nejvíce vstříc.

Těšíme se na Vás!

Informace pro uchazeče a uchazečky o DOKTORSKÉ STUDIUM

Přijímací řízení do doktorských studijních programů proběhne dne 25.6.2020 a dne 1.10.2020, po ukončení sběru přihlášek budete osloveni a bude třeba se rozhodnout, který termín preferujete.

Pokud byste v době zápisu ještě neměli doklad o dosaženém vzdělání z důvodu pozdějšího konání SZZ na Vaší univerzitě, budeme to řešit individuálně a budeme se Vám snažit vyjít co nejvíce vstříc.

Harmonogram přijímacího řízení do doktorského studia (termíny vložení doplňujících materiálů do e-přihlášky, termíny zápisů, dodání dokladů atd.) naleznete zde.

Pokud máte jakékoliv otázky, nejasnosti nebo potřebujete poradit s nějakou otázkou týkající se přijímacího řízení, prosím, kontaktujte nás na e-mailu: prijim@fss.muni.cz.

Těšíme se na Vás!

Více článků

Přehled všech článků