Call for papers

  • 31. ledna 2016
  • Fakulta sociálních studií MU

konference PROMĚNY ŽIVOTNÍHO ZPŮSOBU A JEHO ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTÍ

Fakulta sociálních studií MU, Brno, středa 20. – sobota 23. dubna 2016

Současné environmentální problémy bývají spojovány s pozdně moderními podobami životního způsobu. Mezioborová konference poskytne prostor pro reflexi jejich aktuálních forem, bude se věnovat dopadům konzumerismu na životní prostředí i kritickému zkoumání jeho alternativ a zaměří se na různé dimenze proměny, kterou životní způsoby procházejí.

Vítány jsou příspěvky, které téma nahlížejí z různých společenskovědních perspektiv. Na konferenci zvláště rádi přivítáme studentské prezentace založené na vlastním bádání, kterým bude věnována samostatná sekce.

Zveme vás k zasílání abstraktů o rozsahu do 300–400 slov v tomto formuláři (http://bit.ly/prihlaska2016) do 31. ledna 2016. Abstrakty prosím zasílejte na email skalik@mail.muni.cz. Vybrané kompletní texty v rozsahu 4000–8000 slov anglicky psaného textu budeme publikovat v časopise Human Affairs(http://www.humanaffairs.sk/).

Účast na konferenci je bezplatná. Zdarma bude zajištěno dobrovolně skromné ubytování.

www.humenv.fss.muni.cz/konference

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.