Celoživotní vzdělávání

Nabídka vědění pro všechny generace

Tematické vzdělávání organizované formou kurzu, přednášky nebo cyklu přednášek, semináře, soustředění

Cílem těchto programů CŽV je zpravidla prohloubení a rozšíření znalostí, aktivnější zvládnutí různých intelektových či senzomotorických a praktických dovedností, případně rozvinutí schopností na základě nabytých vědomostí a dovedností. Řadíme zde i programy CŽV, které mohou být akreditované příslušnou institucí (např. resortním ministerstvem), ale jejich absolvování účastníkovi neumožňuje získat nebo zvýšit kvalifikaci apod.
Jedná se o vzdělávací akce, při kterých hraje důležitou roli zprostředkování odborných anebo metodických znalostí, osvojování fundovaných vědomostí experta, bez toho, aniž by účastníci museli podstupovat časově náročné samostudium.
Součástí vzdělávání může být i vytvoření modelových podmínek či praktických ukázek a situací pro rychlejší adaptaci na prostředí, ve kterém se bude následně účastník v praxi pohybovat.
Tyto aktivity, při nichž získá účastník patřičné kompetence, mohou být zaměřeny na různou tematiku - kulturní, historickou, uměnovědnou, přírodovědnou, technickou či pohybovou a mohou být určeny nejen pro studenty, zaměstnance ale i pro širokou veřejnost včetně.
Lze přitom realizovat výuku různými formami a používat přitom různých metod – přednášky, cykly přednášek, semináře, soustředění, letní školy.

Do těch se zájemce přihlašuje přes Obchodní centrum MU.

Pokud nemá zájemce předchozí zkušenosti s Informačním systémem Masarykovy univerzity, nebo Obchodním centrem MU pomůže mu manuál, který ho provede celým procesem od přihlášení až po platbu. 

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Chcete se zeptat?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.