Cena j. Derridy za nejlepší PhD práci

  • 1. února – 18. března 2019

Do 18. března máte možnost zapojit se do soutěže nejlepších PhD prací mladých českých vědců ve společenských a humanitních vědách o cenu Jacquese Derridy (sponzor ceny Karel Janeček), kterou každoročně vyhlašuje Francouzské velvyslanectví v Praze.

Kandidáti z ČR, kteří jsou nejprve vybráni svými institucemi, následně předstupují před porotu složenou z českých a francouzských odborníků s obhajobou své práce v angličtině nebo francouzštině (16.5. 2019, Francouzské velvyslanectví, Praha).

Tři nejlepší uchazeči dostanou finanční odměnu v podobě šeku (50 653-18 396 Kč). První dva výherci navíc obdrží stipendium na stáž ve Francii dle vlastního výběru.

Základní kritéria pro výběr kandidátů (více zde):

  1. národnost česká nebo slovenská, věk do 33 let,
  2. v současné době v průběhu postgraduálního studia nebo obhájili disertační práci v letech 2018, 2019 na FSS MU
  3. autor min jednoho článku v mezinárodním periodiku.

Zájemci o účast v soutěži, zašlete prosím jméno, kontaktní údaje (e-mail) a shrnutí tématu Vaší práce (cca půl stránky) na adresu wolfova@fss.muni.cz  do 18. března 2019, 12 h.

Ze zájemců bude vedením fakulty vybrán nejvhodnější kandidát, jehož jméno bude oznámeno na Francouzské velvyslanectví v Praze.

Vybraný kandidát následně sám zašle na Francouzské velvyslanectví (sciences.prague@gmail.com) do 26. dubna 2019 max 5stránkový popis své práce, její shrnutí a doporučující dopis svého školitele.

Podrobnosti zde o ceně Jacquese Derridy, podmínkách a požadavcích zde.

 

V rámci této iniciativy bude také udílena zvláštní cena Platformy CEFRES za nejlepší vědecký článek v oboru společenských a humanitních věd publikovaný v odborném recenzovaném časopise (9 261 Kč).

PhD studenti české nebo slovenské národnosti, případně ti, kteří obhájili svou disertační práci nedříve v roce 2011, mohou do 26. dubna 2019 zaslat jeden svůj článek v angličtině nebo francouzštině publikovaný v časopisech databází Web of Science, Scopus nebo ERIH plus (spolu s dalšími informacemi o sobě, tématu své práce, CV, vysvětlením originality svého výzkumu popsaného v zaslaném článku; více zde) na adresu platformaward@cefres.cz.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.