EDIS - 22. kolo

  • 1. – 31. března 2017
    0:00
  • Fakulta sociálních studií

Děkan fakulty sociálních studií vyhlašuje 22. kolo soutěže o získání postdoktorského publikačního grantu EDIS

Cílem soutěže je podpora publikační činnosti mladých vědeckých pracovníků a prezentace výsledků dosažených na FSS. Za tímto účelem byla založena edice monografií EDIS určená k prezentaci disertačních prací, které jsou předmětem propagačních aktivit FSS a komerčního šíření za pomocí distribuční sítě.

Soutěž je určena absolventům DSP studia na FSS. Absolventi do soutěže přihlašují disertační práce úspěšně obhájené nejpozději jeden rok od vyhlášení aktuálního kola soutěže (1. 3. 2016 až 28. 2. 2017). Přijímají se práce v českém a anglickém jazyce.

V hodnotitelské komisi zasednou zástupci vedení FSS, členové oborových rad a další osoby jmenované děkanem.

O získání grantu rozhoduje komise vždy do jednoho měsíce od uzávěrky přihlášek.

Uzávěrka aktuálního kola soutěže je 31. března 2017

Žadatelé odevzdávají:

  • vyplněnou přihlášku do soutěže, disertační práci a oba posudky oponentů v elektronické podobě - vše vložením do dokumentového serveruv IS ZDE (zde najdete i formulář přihlášky)

V dokumentovém serveru si každý vytvoří vlastní složku ve formátu: Jméno_Příjmení

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.