Edis 21. kolo

  • 20. října – 20. listopadu 2016
  • Fakulta sociálních studií MU

Děkan fakulty sociálních studií vyhlašuje 21. kolo soutěže o získání postdoktorského publikačního grantu EDIS. Cílem soutěže je podpora publikační činnosti mladých vědeckých pracovníků a prezentace výsledků dosažených na FSS. Za tímto účelem byla založena edice monografií EDIS určená k prezentaci disertačních prací, které jsou předmětem propagačních aktivit FSS a komerčního šíření za pomocí distribuční sítě.

Soutěž je určena absolventům DSP studia na FSS. Absolventi do soutěže přihlašují disertační práce úspěšně obhájené nejpozději jeden rok od vyhlášení aktuálního kola soutěže (20. 10. 2015 až 20. 11. 2016). Přijímají se práce v českém a anglickém jazyce.

V hodnotitelské komisi zasednou zástupci vedení FSS, členové oborových rad a další osoby jmenované děkanem.

Uzávěrka aktuálního kola soutěže je 20. listopadu 2016

Žadatelé odevzdávají:

  • vyplněnou přihlášku do soutěže, disertační práci a oba posudky oponentů v elektronické podobě - vše vložením do dokumentového serveruv IS ZDE (zde najdete i formulář přihlášky)

V dokumentovém serveru si každý vytvoří vlastní složku ve formátu: Jméno_Příjmení

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.