Příjímání abstraktů a návrhu sekcí - Konference České sociologické společnosti: Sociologické reflexe

 • 1. května – 15. července 2020
 • Fakulta sociálních studií, Joštova 10, Brno

Hlavní výbor České sociologické společnosti (ČSS) ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity vás zve na výroční konferenci ČSS. Uvítáme příspěvky ze všech oblastí sociologického výzkumu a teorie dle aktuálního vědeckého zájmu účastnic a účastníků.

Výroční konference je spojena s Valným shromážděním České sociologické společnosti a s předáváním „Ceny Miloslava Petruska ve studentské soutěži o nejlepší odbornou sociologickou stať v časopise s recenzním řízením za rok 2019“ a „Ceny České sociologické společnosti za vynikající publikaci 2020“. Konference se koná na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity při příležitosti oslav 100. výročí zahájení výuky sociologie na Masarykově univerzitě.

Hlavním tématem tohoto ročníku konference jsou různé podoby reflexivity. Ta představuje klasický nástroj sociologického přemýšlení o povaze sociálna i vlastní vědecké praxe. Rádi bychom konferencí vytvořili prostor pro reflexivitu vnitřní – pro vztahování se sociologie k sobě samé. Konference umožní diskusi stavu sociologického myšlení a bádání, představení nejnovějších poznatků, progresivních inovací i slepých uliček. Za stejně důležité považujeme prozkoumávání vlastní pozice sociologie v síti vztahů i pozice sociologického vědění ve veřejné kultuře – reflexivitu vnější. Chceme se zabývat tím, jak sociologie vstupuje do procesů konstrukce společenských problémů, jak se v současnosti formuje vztah akademického sociologického pole k dalším vědeckým disciplínám a jiným polím (ekonomickému, politickému, vzdělávání aj.). V neposlední řadě se chceme věnovat roli reflexivity jako teoretického konceptu umožňujícího uchopit charakter moderní subjektivity v kontextu proměňujících se sociálních struktur. Jaká je role reflexivity v sociologii i v žité realitě v době označované za post-faktickou a post-reflexivní?

Na setkání vás jménem ČSS srdečně zvou Dušan Lužný (předseda konferenčního výboru) a Lucie Galčanová Batista (předsedkyně organizačního výboru)!

Konferenční výbor:
Dušan Lužný (předseda), František Kalvas, Jiří Vinopal, Tomáš Katrňák, Helena Kubátová, Roman Vido

Organizační výbor:
Lucie Galčanová Batista (předsedkyně), Petr Fučík, Barbora Hubatková, Alena Miltová, Marcela Petrová Kafková, Pavel Pospěch, Iva Šmídová, Eva Šlesingerová, Jiří Navrátil, Alica Rétiová, Lenka Hadarová, Terezie Lokšová

Kontaktní e-mailová adresa:
konference2021@ceskasociologicka.org

Webové stránky konference Výzva k podávání abstraktů Letáček konference - zasílání příspěvků a návrhu sekcí

   

Důležitá data:

 • květen 2020

  zahájení přijímání abstraktů a návrhů sekcí

  Výzva k podávání abstraktů ke stažení ve formátu pdf zde.

 • 1. 6. 2020

  otevření konferenční registrace

 • 15. 7. 2020

  ukončení přijímání abstraktů a sekcí

 • 30. 8. 2020

  vyrozumění o ne/přijetí abstraktů a sekcí

 • 30. 9. 2020

  ukončení včasné registrace se slevou

 • 15. 10. 2020

  ukončení registrace na konferenci pro prezentující (kvůli sestavení programu)

 • 6. 1. 2021

  ukončení registrace (pro neprezentující, platby jsou možné na místě)

 • 27. – 29. 1. 2021

  konání konference

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.