Zasedání Akademického senátu FSS MU

  • 16. prosince 2019
    16:00
  • Zasedací místnost děkana (místnost 2.11)
Program zasedání AS FSS MU, které proběhne 16. prosince 2019 od 16:00
 
1) Rozšíření akreditace studijního programu Sociální antropologie o jednooborový studijní plán
  
2) Nominace delegáta FSS do Rady vysokých škol
Dne 2. prosince 2019 rezignoval na svou pozici delegáta v RVŠ reprezentant FSS Dr. Vratislav Havlík. Delegáta navrhuje děkan, schvaluje fakultní senát, definitivně potvrzuje univerzitní senát. Děkan navrhuje doc. Mgr. Karla Stibrala, Ph.D., vedoucího Katedry environmentálních studií FSS MU.
 
3) Založení pracovní skupiny pro reflexi ekologického rozměru fungování FSS MU
Záměrem děkana je, aby na začátku roku 2020 začala pracovat pracovní skupina pro reflexi ekologického rozměru fungování FSS MU (zkráceně „pracovní skupina pro ekologii“). Bude sedmičlenná, senát by měl nominovat tří reprezentanty studentů a tři reprezentanty akademiků. Sedmým členem bude reprezentant administrativních pracovníků fakulty, kterého nominuje tajemnice fakulty. Jednání pracovní skupiny bude předsedat děkan, jako hosté budou zváni všichni členové vedení.
 
4) Stanovení harmonogramu schůzí do června 2020

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.