Souhrnné informace pro uchazeče a uchazečky o studium na FSS

Zapište si do diáře

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.

Milé uchazečky, milí uchazeči, přijímací řízení do bakalářských a doktorských studijních programů se plánuje ve standardní podobě. U některých navazujících magisterských studijních programů dochází z důvodu zhoršující se pandemické situace k úpravě podmínek přijímacího řízení – vše potřebné najdete níže. V případě, že by došlo ke změně z důvodu restrikcí souvisejících s pandemií COVID-19, budeme Vás informovat zde na stránce i jinými dostupnými komunikačními kanály.  

Níže přehled základních informací o přijímacím řízení:

Přijímací řízení

Bakalářské studijní programy

 • Studium od září 2022
 • Období pro podání přihlášek: 1.11.2021 – 28.2.2022
 • Nabídku studijních programů a podmínky přijímacího řízení najdete zde.
 • Termíny testů SCIO, které FSS MU uznává: 11. prosince 2021, 4. února 2022, 5. března 2022 a 2. dubna 2022.
 • Testy TSP budou probíhat prezenčně ve dnech 23. a 24. dubna 2022.

Přihláška do bakalářského studia

Navazující magisterské studijní programy

 • Studium od února 2022
 • Období pro podávání přihlášek: 1.8.2021 – 30.11.2021
 • Nabídku studijních programů a podmínky přijímacího řízení najdete zde.
 • U některých studijních programů dochází z důvodu zhoršující se pandemické situace k úpravě podmínek přijímacího řízení – vše potřebné najdete zde:  

Podmínky přijímacího řízení do navazujících magisterských programů JS 2022

Přihláška do navazujícího magisterského studia

Doktorské studijní programy

 • Studium od února 2022
 • Období pro podávání přihlášek: 1.11.2021 – 30.11.2021
 • Nabídku studijních programů a podmínky přijímacího řízení najdete zde.

Přihláška do doktorského studia

Jak si podat přihlášku na FSS?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.