Z historie

Vznik fakulty

V říjnu 1996 byl podán první návrh na zřízení Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, který posléze schválila Akreditační komise vlády ČR na svém zasedání 25. a 26. února 1997. Návrh na tomto zasedání předložili tehdejší rektor Masarykovy univerzity Eduard Schmidt, profesor Ivo Možný a profesor Vladimír Smékal. Založení fakulty poté odsouhlasil Akademický senát MU svým usnesením ze dne 14. dubna 1997, což je i neoficiální datum vzniku fakulty.

Formální datum vzniku Fakulty sociálních studií je 1. ledna 1998. Prvním děkanem se stal prof. Ivo Možný.

Na FSS přešly z Filozofické fakulty tři katedry. První z nich byla Katedra sociologie, která existovala na Filozofické fakultě již od roku 1921 a je tak jedním z nejstarších sociologických pracovišť v České republice. Dále šlo o dvě katedry, které vznikly na Filozofické fakultě až po sametové revoluci – Katedra politologie a Katedra sociální politiky a sociální práce. Přechod se týkal i části pracovníků Psychologického ústavu Filozofické fakulty vzniklého již v roce 1926. Z tohoto ústavu odešli čtyři jeho členové a založili na FSS novou katedru psychologie.

Zároveň se vznikem samotné fakulty započala výuka na nově vzniklé Katedře mediálních studií a žurnalistiky. Konečné číslo sedmi kateder FSS doplnily v dalších letech Katedra environmentálních studií a Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií.

Přečtěte si, jak na dobu vzniku FSS vzpomínají samotní “otcové a matka” zakladatelé:

Ivo Možný
Vladimír Smékal
Ladislav Rabušic
Hana Librová
Ivo Plaňava

V současnosti Fakulta sociálních studií zastřešuje 3 výzkumná pracoviště a 7 kateder, které nabízí 14 studijních bakalářských programů, 19 magisterských a také postgraduální studium. Každoročně fakulta přivítá více než 1 300 nových studentek a studentů a ročně na ní promuje přes šest set absolventů a absolventek. Pod její střechnou se vyskytuje přes 3 tisíce studujících, více než 250 vědeckých a neakademických pracovníků a pracovnic a je jednou z 10 fakult Masarykovy univerzity.

Důležité milníky FSS MU

 • 1921

  • založena Katedra sociologie (Filozofická fakulta)
 • 1926

  • založen Psychologický ústav (Filozofická fakulta)
 • 1990

  • založena Katedra politologie (Filozofická fakulta)
 • 1994

  • založena Katedra sociální politiky a sociální práce (Filozofická fakulta)
 • 1998

  • vznik Fakulty sociálních studií
  • děkanem zvolen prof. Ivo Možný
  • založena Katedra mediálních studií a žurnalistiky
 • 2000

  • založena Katedra environmentálních studií
 • 2002

  • založena Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
 • 2004

  • děkanem zvolen prof. Petr Fiala
  • děkanem zvolen prof. Ladislav Rabušic
 • 2005

  • přestěhování do nové budovy na Joštově ulici
 • 2011

  • děkanem zvolen doc. Břetislav Dančák
 • 2019

  • děkanem zvolen prof. Stanislav Balík 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.