Z historie 

Vznik fakulty

V říjnu 1996 byl podán první návrh na zřízení Fakulty sociálních studií, který posléze schválila Akreditační komise vlády ČR na svém zasedání 25. a 26. února 1997. Návrh na tomto zasedání předložili rektor Masarykovy univerzity Eduard Schmidt, profesor Ivo Možný, který se stal také prvním děkanem nové fakulty a profesor Vladimír Smékal. Založení fakulty poté odsouhlasil Akademický senát MU svým usnesením ze dne 14. dubna 1997, což je i neoficiální datum vzniku fakulty.

Formální datum vzniku Fakulty sociálních studií je 1. ledna 1998.

Na FSS přešly z Filozofické fakulty čtyři katedry. První z nich byla Katedra sociologie, která existovala na Filozofické fakultě již od roku 1921 a je tak jedním z nejstarších sociologických pracovišť v České republice. Druhá byla Katedra psychologie, která pod hlavičkou Filozofické fakulty vznikla v roce 1924. Na FSS přešly také dvě katedry, které vznikly na Filozofické fakultě po sametové revoluci – Katedra politologie a Katedra sociální politiky a sociální práce.

Zároveň se vznikem samotné fakulty započala výuka na nově vzniklé Katedře mediálních studií a žurnalistiky. Konečné číslo sedmi kateder FSS doplnily v dalších letech Katedra environmentálních studií a Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií.

Studujte u nás

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

Tomáš Garrigue Masaryk