Z historie

Vznik fakulty

V říjnu 1996 byl podán první návrh na zřízení Fakulty sociálních studií, který posléze schválila Akreditační komise vlády ČR na svém zasedání 25. a 26. února 1997. Návrh na tomto zasedání předložili rektor Masarykovy univerzity Eduard Schmidt, profesor Ivo Možný, který se stal také prvním děkanem nové fakulty a profesor Vladimír Smékal. Založení fakulty poté odsouhlasil Akademický senát MU svým usnesením ze dne 14. dubna 1997, což je i neoficiální datum vzniku fakulty.

Formální datum vzniku Fakulty sociálních studií je 1. ledna 1998.

Na FSS přešly z Filozofické fakulty tři katedry. První z nich byla Katedra sociologie, která existovala na Filozofické fakultě již od roku 1921 a je tak jedním z nejstarších sociologických pracovišť v České republice. Dále šlo o dvě katedry, které vznikly na Filozofické fakultě až po sametové revoluci – Katedra politologie a Katedra sociální politiky a sociální práce. Přechod se týkal i části pracovníků Psychologického ústavu Filozofické fakulty vzniklého již v roce 1924. Z tohoto ústavu odešli čtyři jeho členové a založili na FSS novou katedru psychologie.

 

Zároveň se vznikem samotné fakulty započala výuka na nově vzniklé Katedře mediálních studií a žurnalistiky. Konečné číslo sedmi kateder FSS doplnily v dalších letech Katedra environmentálních studií a Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií.

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

Tomáš Garrigue Masaryk

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.