Jdeme s dobou


Ve výuce využíváme moderní technologie 

FSS nabízí přátelské prostředí, moderní výukové metody, nově rekonstruovanou a skvěle vybavenou budovu, špičkové odborníky všech přednášených oborů a kontakty na evropské a americké univerzity. Součástí studia jsou jak tradiční přednášky a semináře, tak také moderní formy vzdělávání: studenti se zapojují do výzkumných projektů školy, k výuce se používají e-learningové metody, studenti absolvují praktické stáže dle oboru studia (v institucích státní správy a sociální intervence, redakcích novin, časopisů či v rozhlasových a televizních redakcích a podobně).

Fakulta má rozvinutý systém stipendií pro nejlepší studenty, respektive pro studenty nadané. Vzdělání, které FSS poskytuje, představuje vysoký evropský standard. Fakulta má dlouholetou spolupráci s univerzitami v Anglii, Itálii, Nizozemí, Norsku, Polsku, SRN a USA.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.