Jdeme s dobou

Jdeme s dobou

Fakulta sociálních studií (FSS) vznikla v roce 1998. Za svou pětadvacetiletou existenci spoluvytvářela standardy společenskovědních oborů v České republice, pozitivně ovlivnila úroveň výuky společenských věd a prohloubila rozsah bádání v této oblasti.

V současnosti Fakulta sociálních studií zastřešuje 3 výzkumná pracoviště a 7 kateder, které nabízí 14 studijních bakalářských programů, 19 magisterských a také postgraduální studium. Každoročně fakulta přivítá více než 1 300 nových studentek a studentů a ročně na ní promuje přes šest set absolventů a absolventek. Pod její střechnou se vyskytuje přes 3 tisíce studujících, více než 250 vědeckých a neakademických pracovníků a pracovnic a je jednou z 10 fakult Masarykovy univerzity.

Ve výuce využíváme moderní technologie

Fakulta sociálních studií nabízí přátelské prostředí, moderní výukové metody, nově rekonstruovanou a skvěle vybavenou budovu, špičkové odborníky všech přednášených oborů a kontakty na evropské i světové univerzity. Součástí studia jsou jak tradiční přednášky a semináře, tak také moderní formy vzdělávání: studenti se zapojují do výzkumných projektů školy, k výuce se používají e-learningové metody, studenti absolvují praktické stáže dle oboru studia (v institucích státní správy a sociální intervence, redakcích novin, časopisů či v rozhlasových a televizních redakcích a podobně).

Fakulta má rozvinutý systém stipendií pro nejlepší studenty, respektive pro studenty nadané. Vzdělání, které FSS poskytuje, představuje vysoký evropský standard. Fakulta má dlouholetou spolupráci s univerzitami v Anglii, Itálii, Nizozemí, Norsku, Polsku, Německu a USA.

Chceme být fér

Fakulta sociální studií se hlásí k principům rovného a férového zacházení, různorodosti a inkluzi. Společně tvoříme komunitu, ve které nás všechny spojuje zájem o poznání, co nejlepší vzdělání a vědu a korektní mezilidské vztahy. Současně se jako fakulta hlásíme ke své společenské a environmentální odpovědnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.