Akademický senát Fakulty sociálních studií

Aktuálně

Usnesení přijatá na zasedání 29.1. 2024

 • AS FSS MU v souladu s čl. 5 odst. 1) Volebního řádu AS FSS MU stanovuje volební komisi ve složení:
  • Mgr. Vendula Divišová, Ph.D.
  • Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.
  • doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.
  • Bc. Anna Literová
  • Vít Polák
 • AS FSS MU projednal a schválil Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity pro kalendářní rok 2024

Návrhy na projednání můžete podávat na adresu vojtisektomas@mail.muni.cz. Návrh by měl ideálně obsahovat přesné znění toho, na čem by se měl Akademický senát usnést.

termíny zasedání
 • 8.1. v 10:00
 • 29.1. v 10:00
 • 26.2. v 9:00 (Zrušeno)
 • 25.3. v 10:00
 • 29.4. v 10:00
 • 27.5. v 10:00
 • 24.6. v 10:00
Zasedání jsou veřejná a probíhají v zasedací místnosti 2.11
Kontakt

Kontakt

Pro kontakt se senátem je možné použít emailovou adresu senat@fss.muni.cz (email přijde všem senátorům), popř. kontaktovat jednotlivé senátorky a senátory zvlášť. Možné je přímo kontaktovat i jednotlivé komory.

Komora akademických pracovníků AS FSS

Studentská komora AS FSS

Rezervační systém Spolkovny FSS: Rezervace Spolkovny Studentské komory.

Jednotlivci i studentské spolky můžou žádat o stipendijní podporu vybraných činností skrze Stipendijní komisi Studentské komory.

Rozhodčí a smírčí komise AS FSS

V případě sporu mezi členy akademické obce a samosprávným akademickým orgánem FSS, nebo v případě pochybností nad výkladem nebo řádností vyhlášení vnitřního předpisu FSS může člen akademické obce podat návrh na zahájení rozhodčího řízení členům Rozhodčí a smírčí komise.

Na 238. zasedání AS FSS byli členy Rozhodčí a smírčí komise určeni: Jerguš Dovala, Vít Polák, Irena Kašparová, M.A., Ph.D., Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D. a Mgr. Kateřina Fridrichová, Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.