Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D.

odborný asistent – Katedra environmentálních studií


kancelář: 3.14
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8227
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D., narozen 12. září 1983 v Brně, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Katedra environmentálních studií
  Fakulta sociálních studií MU
  Joštova 10
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: Ph.D. Humanitní environmentalistika, FSS MU, disertační práce "Romové a příroda: obraz a realita"
 • 2010: Mgr. Environmentální studia, FSS MU, diplomová práce "Romové a příroda"
 • 2007: Bc. Politologie/Environmentální studia, FSS MU, bakalářská práce "Pojetí krajiny a její ochrany v nacistické ideologii"
 • 2003: Biskupské gymnázium, Brno
Přehled zaměstnání
 • 01/2018 – dosud: Odborný asistent na Katedře environmentálních studií FSS MU
 • 03/2013 – 12/2017: Asistent na Katedře environmentálních studií FSS MU
 • 02/2010 – dosud: Redaktor společensko-ekologického časopisu Sedmá generace (7.G)
 • 02/2008 – 02/2013: Pomocná vědecká síla na KES FSS MU (u prof. RNDr. Hany Librové CSc.)
Pedagogická činnost
 • Úvod do studia environmentalistiky
 • Seminář k Úvodu do studia environmentalistiky
 • Životní způsob a environmentální problémy
 • Environmentální syntéza humanitních oborů
 • Environmentální publicistika
 • Politika, ideologie a životní prostředí
Vědeckovýzkumná činnost
 • Environmentální antropologie, environmentální aspekty životního způsobu, ekologické hnutí, ekomédia...

  Podíl na vybraných vědeckých projektech:

 • 2020–2022: Člen řešitelského týmu projektu Grantové agentury ČR "Ageing and Older People in the Time of Climate Change" (GA20-12567S)
 • 2019-2021: Spoluřešitel projektu Technologické agentury ČR "Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku: Podpora participace" (TL02000132)
 • 2016–2017: Člen řešitelského týmu projektu Technologické agentury ČR „Vývoj metodiky pro hodnocení městských produkčních a zahradních ploch“ (TD03000345)
 • 2015–2016: Člen řešitelského týmu a administrátor projektu Grantové agentury ČR „Ekologicky příznivý životní způsob v běhu času“ (GA15-05552S)
 • 2016: Řešitel projektu Fondu rozvoje Masarykovy univerzity „Praktická výuka environmentální publicistiky na FSS MU“ (MUNI/FR/1340/2015)
 • 2010–2016: Člen řešitelského týmu v sedmi navazujících projektech specifického výzkumu MU, věnovaných tématu životního způsobu (z toho 1x jako řešitel)
 • 2011: Řešitel projektu Fondu rozvoje vysokých škol „Stereotypy o Romech v environmentální perspektivě“ (FRVS/734/2011/G5)
 • 2007–2009: Člen řešitelského týmu projektu Grantové agentury ČR „Individualizace životního způsobu v environmentální perspektivě“ (GA403/07/0804)
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 9. 2. 2017 – 22. 7. 2017: New University of Lisbon, Lisbon, Erasmus+, PRT
 • 15. 1. 2007 – 1. 6. 2007: University of Ljubljana, Ljubljana, Erasmus+, SVN
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen European Academic Network on Romani Studies
 • Člen Boas, z.s.
 • Člen Hnutí DUHA – Sedmá generace, z.s.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2018: ocenění disertační práce "Romové a příroda: obraz a realita" druhým místem v soutěži o Cenu Josefa Vavrouška
 • 2018: udělení Ceny České sociologické společnosti za vynikající publikaci knize "Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti".
 • 2010: ocenění diplomové práce "Romové a příroda" prvním místem v soutěži o Cenu Josefa Vavrouška
Vybrané publikace
 • PELIKÁN, Vojtěch, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. Ecological habitus intergenerationally reproduced : The children of Czech ‘voluntary simplifiers’ and their lifestyle. Journal of Consumer Culture. London: SAGE Publication, roč. 20, č. 4, s. 419-439. ISSN 1469-5405. doi:10.1177/1469540517736560. 2020. URL info
 • KALA, Lukáš, Lucie GALČANOVÁ a Vojtěch PELIKÁN. Narratives and Practices of Voluntary Simplicity in the Czech Post-Socialist Context. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Praha: Akademie věd ČR, Sociologický ústav, roč. 53, č. 6, s. 833-855. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2017.53.6.377. 2017. URL info
 • LIBROVÁ, Hana a Vojtěch PELIKÁN. Ethical Motivations and the Phenomenon of Disappointment in Two Types of Environmental Movements: Neo-Environmentalism & the Dark Mountain Project. Environmental Values. Cambridge: White Horse Press, roč. 25, č. 2, s. 167-193. ISSN 0963-2719. doi:10.3197/096327116X14552114338828. 2016. info
 • KALA, Lukáš, Lucie GALČANOVÁ a Vojtěch PELIKÁN. Residential preferences in the context of voluntary simple lifestyles: What motivates contemporary Czech simplifiers to reside in the countryside? Human Affairs: Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly. De Gruyter Open, roč. 26, č. 4, s. 410-421. ISSN 1210-3055. doi:10.1515/humaff-2016-0035. 2016. info
 • LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti. 1. vyd. Brno: Munipress. 328 s. ISBN 978-80-210-8454-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8412-2016. 2016. info
 • PELIKÁN, Vojtěch a Hana LIBROVÁ. Motivation for Environmental Direct Action in the Czech Republic: The Case of the 2011 Blockade at the Šumava National Park. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, XII, č. 3, s. 27-52. ISSN 1214-813X. 2015. URL info
 • PELIKÁN, Vojtěch. Spišští Romové a příroda. Teoreticko-metodologický rámec výzkumu. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, X, č. 1, s. 147-169. ISSN 1214-813X. 2013. URL info
 • PELIKÁN, Vojtěch. Nezemědělská povaha životního způsobu spišských Romů : stereotypy a realita. AntropoWebzin. Plzeň: AntropoWeb, Neuveden, č. 3, s. 163-170. ISSN 1801-8807. 2011. URL info

25. 6. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.