Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.

odborný asistent – Katedra politologie


kancelář: 4.64
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6869
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Šedo Jakub
Pracoviště
 • Katedra politologie FSS MU
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006: Ph.D. na katedře politologie FSS MU 2001: Mgr. v kombinaci historie a politologie, FF a FSS MU 1996: maturita na gymnáziu Lerchova 63, Brno
Přehled zaměstnání
 • od 2011 do 2019: výzkumný pracovník, Mezinárodní politologický ústav FSS MU od 2007: odborný asistent, katedra politologie FSS MU od 2005: výzkumný pracovník, Institut pro srovnávací politologický výzkum FSS MU od 2002: asistent, katedra politologie FSS MU
Pedagogická činnost
 • Volební systémy, politické systémy, dějiny vojenství
Vědeckovýzkumná činnost
 • problematika voleb a volebních systémů, realizované i plánované volební reformy
Akademické stáže
 • listopad 2011: TEI Kalamata duben 2012: University of Southern Denmark, Odense duben 2017: University of Silesia, Katowice duben 2018: Universitá di Bologna, Forlí březen 2019: Universitá di Bologna, Forlí
Vybrané publikace
 • KEREKEŠ, Daniel, Michal PINK a Jakub ŠEDO. Slovenské stranické zemětřesení 2016. Pomohla by malá volební reforma? Sociológia - Slovak Sociological Review. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2019, roč. 51, č. 1, s. 64-83. ISSN 0049-1225. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31577/sociologia.2019.51.1.4. článek - open access info
 • EIBL, Otto, Miloš GREGOR, Petr DVOŘÁK, Veronika DOSTÁLOVÁ, Peter SPÁČ, Petr VODA, Jakub ŠEDO a Vlastimil HAVLÍK. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK); Masarykova univerzita (MU), 2019, 287 s. Politologická řada, svazek č. 74. ISBN 978-80-7325-476-6. Web nakladatelství info
 • ŠEDO, Jakub, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Ondřej SAX, Martin VÉRTEŠI a Miroslav NÁVRAT. České prezidentské volby v roce 2018. Jiný souboj, stejný vítěz. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, 234 s. Politologická řada, sv. č. 72. ISBN 978-80-210-9167-2. info
 • NEMČOK, Miroslav a Jakub ŠEDO. Theoretical Expectations and Actual Outcomes of Electoral Systems : How to Measure the Size of the Deviation? World Political Science. Berlin: De Gruyter, 2018, roč. 14, č. 2, s. 189-212. ISSN 2363-4782. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/wps-2018-0008. článek info
 • VOŽENÍLKOVÁ, Marcela a Jakub ŠEDO. Personalizace volebních systémů v České republice. Možnosti a limity metody J. Careyho a M. Shugarta. Politické vedy. Banská Bystrica, SR: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovenská Republika, 2016, roč. 19, č. 1, s. 138-166. ISSN 1335-2741. URL info
 • ŠEDO, Jakub. The 2014 Czech Senate elections. ELECTORAL STUDIES. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2016, roč. 43, September 2016, s. 178-181. ISSN 0261-3794. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.electstud.2016.04.010. URL info
 • ŠEDO, Jakub. Vládní strany v prezidentských volbách v zemích středovýchodní Evropy. Evropská volební studia. Institut pro srovnávací politologický výzkum, 2016, roč. 11, č. 1, s. 15-33. ISSN 1801-6545. URL info
 • HAVLÍK, Vlastimil, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Kamil GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Eva KNEBLOVÁ, Tomáš MACEČEK, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Michal PINK, Peter SPÁČ, Jakub ŠEDO a Petr VODA. Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno: Munipress, 2014, 348 s. Monografie č. 57. ISBN 978-80-210-7147-6. info
 • ŠEDO, Jakub, Markéta MUSILOVÁ, Tomáš FRANKO, Eva NOVÁČKOVÁ, Pavlína ŠEDOVÁ, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Alena MACKOVÁ, Lenka HRBKOVÁ, Kamil GREGOR, Michal PINK, Petr VODA, Michal NOVÝ a Vlastimil HAVLÍK. České prezidentské volby v roce 2013. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, 253 s. Politologická řada, svazek č. 42. ISBN 978-80-7325-325-7. info
 • ŠEDO, Jakub. Study of Volatility and Party System Transformation in the 2010 Election of the Czech Chamber of Deputies. World Political Science Review. The Berkley Electronic Press, 2012, roč. 8, č. 1, s. 1-16. ISSN 1935-6226. info
 • HLOUŠEK, Vít, Lubomír KOPEČEK a Jakub ŠEDO. Politické systémy. Brno: Barrister & Principal, 2011, 292 s. Politika, Evropská unie. ISBN 978-80-87474-23-5. URL info
 • ŠEDO, Jakub a Peter EMERSON. Electoral systems and the link to the party systems. In STOJAROVÁ, Věra a Peter EMERSON. Party Politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010, s. 6-25. Routledge research in comparative politics. ISBN 0-415-55099-8. info
 • ŠEDO, Jakub. Party system of Croatia. In STOJAROVÁ, Věra a Peter EMERSON. Party Politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010, s. 73-84. Routledge research in comparative politics sv. 28. ISBN 0-415-55099-8. info
 • ŠEDO, Jakub. The party system of Bosnia and Herzegovina. In STOJAROVÁ, Věra a Peter EMERSON. Party Politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010, s. 85-99, 14 s. Routledge research in comparative politics sv. 28. ISBN 0-415-55099-8. info
 • ŠEDO, Jakub. The party system of Macedonia. In STOJAROVÁ, Věra a Peter EMERSON. Party Politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010, s. 167-179. Routledge research in comparative politics sv. 28. ISBN 0-415-55099-8. info
 • CHYTILEK, Roman, Jakub ŠEDO, Tomáš LEBEDA a Dalibor ČALOUD. Volební systémy. 2. rozšířené. Praha: Portál, 2009, 376 s. Politologie. ISBN 978-80-7367-548-6. info
 • STRMISKA, Maxmilián, Roman CHYTILEK, Jakub ŠEDO a Otto EIBL. Volební komplexy zemí V4. Studie k pojetí víceúrovňového volebního prostoru. 1. vyd. Brno: Centrum pro strudium demokracie a kultury, 2009, 222 s. Srovnávací politologie. ISBN 978-80-7325-201-4. info
 • ŠEDO, Jakub. Preferenční hlasy v komunálních volbách - zdroj obměny či stability volených reprezentantů. Acta politologica. 2009, roč. 1, č. 3, 22 s. ISSN 1803-8220. info
 • ŠEDO, Jakub, Věra STOJAROVÁ, Roman CHYTILEK a Lubomír KOPEČEK. Political Parties in Central and Eastern Europe: In Search of Consolidation. Stockholm: International IDEA, 2007, 133 s. Research and Dialogue with Political Parties. ISBN 978-91-85724-01-7. info
 • KYLOUŠEK, Jakub, Michal PINK a Jakub ŠEDO. Volebni mapa Brna. Brno: CDK, 2007, 184 s. Srovnávací politologie č. 8. ISBN 978-80-7325-135-2. info
 • ŠEDO, Jakub. Volební systémy postkomunistických zemí. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 420 s. Srovnávací politologie č. 9. ISBN 978-80-7325-137-6. info
 • BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Politický systém českých zemí 1848-1989. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 184 s. Monografie, č. 9. ISBN 978-80-210-4250-6. info
 • BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Komunistická strana Československa. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. II. díl: Období 1938-2004. Brno: Doplněk, 2005, s. 1243-1270. mimo edice. ISBN 80-7239-179-8. info

25. 2. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.