doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.

proděkanka pro studium Fakulty sociálních studií


kancelář: 3.51
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5168
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Sociologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 30. 11. 2020
Datum ukončení řízení 1. 4. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Grandchildhood: Practices, Meanings, Relations
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The whole habilitation will be offered to an international publishing house for publishing as a book.
Oponenti habilitační práce Martina Cvajner (Tridentská univerzita (Itálie))
Haldis Haukanes (University of Bergen)
Eva Kahana (Case Western Reserve University, Katedra sociologie)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 2. 2021 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (Fakulta sociálních studií MU)
Členové prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (Fakulta sociálních věd UK)
Prof. Lise Isaksen (Katedra sociologie Univerzity v Bergenu)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 8. 3. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.