doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

docent – Katedra sociální politiky a sociální práce


kancelář: 5.66
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5479
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Pavel Navrátil, narozen 28.11.1969 v Brně, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Fakulta sociálních studií MU Brno, Katedra sociální politiky a sociální práce, Joštova 10, Brno 602 00
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009: habilitační řízení v oblasti sociální politiky a sociální práce, "Reflexivní posouzení životní situace klienta"
 • 2001: Ph.d. ze sociální politiky a sociální práce, "Existenciální analýza a logoterapie jako model sociální práce s adolescenty"
 • 2001: PhDr. ze sociální politiky a sociální práce, "Existenciální analýza a logoterapie jako model sociální práce s adolescenty"
 • 1995: Mgr. ze sociologie, sociální politiky a sociální práce, "Institucionalizace protidrogové politiky v ČR"
 • 1993: Bc. ze sociologie, sociální politiky s sociální práce, "Religiozita jako diferenciační znak výchovného klimatu"
Přehled zaměstnání
 • 2011 - 2012: docent, UK, Bratislava
 • 2010 - 2011: vedoucí katedry Křesťanské sociální práce, ÚP, Olomouc
 • 2005 - 2007: vedoucí Centra praktických studií
 • 2005 - 2007: výzkumný pracovník, IVRIS
 • 2000 - 2002: výzkumný pracovník, VÚPSV
 • 1998 - 1999: ředitel, Občanská poradna v Brně
 • 1998 - dosud: docent, Katedra sociální politiky a sociální práce MU v Brně
 • 1995 - 1998: interní student PGS, Katedra sociální politiky a sociální práce MU v Brně
 • 1994 - 1995: sociolog, Útvar hlavního architekta, Magistrát města Brna
 • 1990 - 1995: student, Katedra sociologie a sociální politiky a sociální práce MU v Brně
 • 1988 - 1989: sociální pracovník, Odbor sociální péče Národního výboru města Brna
 • 1988 -1989: student, Státní jazyková škola v Brně (NJ - zakončeno malou SZ)
Pedagogická činnost
 • Teorie a metody sociální práce
 • Individuální práce s klientem
 • Management v sociální práci
 • Vedení praxe a supervize
 • Existenciální analýza a logoterapie
 • Sociální práce
 • Supervize organizací
 • Reflexivita v sociální práci
 • Model růstu dle V. Satirové
 • Poradenství v práci s rodinami
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2020-2023: TAČR / Rodičovství za mřížemi/ TL03000199
 • 2018-2021: TAČR / Profesionalizace sociální práce/ TL01000146
 • 2013-2014: OP VK / Reflexivita v SPR /CZ.1.07/2.2.00/28.0225
 • 2005-2007: OP RL / Praktický výzkum v SPR
 • 2001-2003: PHARE /Improvement of Relations between the Roma and Czech Communities č. CZ 9901.01
 • MŠMT /Etnika, minority a marginalizované skupiny v ČR č. 143200001/
 • GAČR /Sociální exkluze a inkluze v české společnosti č.403/03/1007/
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2014: jeden týden na The International Institute for the Rights of the Child - IDE (SWISS)
 • 2007: dva týdny na The University of York (GB)
 • 2006: jeden týden na The Hebrew University Jerusaleme
 • 2001: dva týdny letní školy na Vytautas Magnus University (LT)
 • 1999: jeden týden pobytu na Aténské univerzitě (GR)
 • 1998: jeden týden pobytu v NACAB v Londýně
 • 1997: dva týdny na Katolické univerzitě v Tilburgu (NL)
 • 1996: osm týdnů pobytu na Katolické univerzitě v Tilburgu (NL]
 • 17. 6. 2018 – 21. 6. 2018: Aalborg University, Aalborg, Ostatní, DNK
  • Výzkumný pobyt v rámci projekt TAČE ETA - Profesionalizace sociální práce
Universitní aktivity
 • 2019 - dosud: člen komise pro strategický rozvoj FSS MU
 • 2018 - dosud: člen oborové rady Sociální pedagogiky PedF MU
 • 2016 - dosud: člen oborové rady SPSP FSS MU
 • 2015 - dosud: Komise pro stravovací politiku MU
 • 2002 - 2005: stipendijní komise FSS
 • 1999 - 2000: Etická komise pro výzkum FSS
Mimouniversitní aktivity
 • 2020-dosud: člen odborné poradní skupiny ke stínovému programovému výboru "Kultura, kreativita a inkluzivní společnost"
 • 2020-dosud: člen programové rady doktorského studia TF JU
 • 2002-2004: koordinace tvorby Strategie sociální inkluze Romů v Brně
 • 2000-2001: koordinace tvorby koncepce sociální péče v městě Brně
 • 1998 - dosud: člen konzultační komise ASVSP
 • 1995 - 1999: zakládající člen výboru sdružení LATA / RATOLEST
 • 1997 - 1999: zakládající člen výboru sdružení Občanská poradna
 • 1998 - 1999: místopředseda výboru Asociace občanských poraden
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2019 - dosud: člen pracovní skupiny Rady pro vnitřní hodnocení OU
 • 2018 - dosud: hodnotitel projektů Evropské komise / Horizon 2020
 • 2018 - dosud: člen odborného orgánu hodnotitelů RVVI
 • 2017 - dosud: člen redakční rady Aging Research Open Access
 • 2016 - dosud: hodnotitel projektů pro APVV SK
 • 2014 - 2016: člen redakční rady Caritas et Veritas
 • 2012 - 2015: Vědecká rada Ústavu sociální práce Hradec Králové
 • 2011 - 2015: Vědecká rada ZSF České Budějovice
 • 2011 - 2015: člen pracovní skupina Akreditační komise ČR
 • 2005 - 2008: člen oborové komise sociologie GAČR
 • 2008 - 2012: člen redakční rady Clinical Social Work, Viena (A)
 • 2000 - 2015: člen redakční rady časopisu Sociální práce/Sociálna práca
 • 2001 - 2004 předseda redakční rady časopisu Sociální práce/Sociálna práca
 • 2000 - 2002: člen redakční rady časopisu Adiktologie
 • 2000 - 2010: člen redakční rady časopisu Scripta bioethica
Vybrané publikace
 • LORENZOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. Dialog sociální pedagogiky a sociální práce – historie, současnost, perspektivy. In Sociální pedagogika/ Social education. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2023. ISSN 1805-8825. Stránky časopisu info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Reflexivity Development Demonstrated in Examples of Field Placements of Social Work Students. In Rajendra Baikady, S.M. Sajid, Varoshini Nadesan, M. Rezaul Islam. The Routledge Handbook of Field Work Education in Social Work. 1st ed. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2022. s. 391-408. Routledge Handbooks. ISBN 978-1-032-12607-4. doi:10.4324/9781032164946-30. Plná prezentace knihy i příslušné kapitoly. info
 • AGNIESZKA, Zogata-Kusz a Pavel NAVRÁTIL. Policy advocacy of Czech social workers. In A pre-conference meeting of the ESWRA “Research on Social Work and Policy Engagement” Special Interest Group, Amsterodam. 2022. Conference web site info
 • RASNAYAKA MUDIYANSELAGE, Susantha Kumara a Pavel NAVRÁTIL. Warning Signs of Elderly Suicide and Factors Affecting Professional Help-Seeking: Case of Sri Lanka. Journal of Population and Social Studies. Mahidol University, Institute for Population and Social Research, 2022, roč. 31, č. 2023, s. 1-19. ISSN 2465-4418. doi:10.25133/JPSSv312023.001. Stránky časopisu info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Člen. Pracovní skupina MPSV - sociální práce, 2022. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. The concept of professional identity in selected approaches to the education of social workers. In Sajid, S.M., Baikady, R., Sheng-Li, C., Sakaguchi, H. The Palgrave Handbook of Global Social Work Education. 1st. Cham: Palgrave Macmillan, 2021. s. 133-150. ISBN 978-3-030-39965-8. doi:10.1007/978-3-030-39966-5_9. URL info
 • PUNOVÁ, Monika, Pavel NAVRÁTIL a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Sotsiaaltöötajate säilenõtkuse suurendamine. Sotsiaaltöö. Tallinn: Tervise Arengu Instituut, Sotsiaalministeerium, 2021, roč. 2021, č. 3, s. 65-68. ISSN 1406-8826. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Problémy profesionální pomoci dětem a rodinám v ČR (výzkumní zjištění). In DIEŤA V OHROZENÍ. 2021. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Zapojení dětí ve věcech týkajících se jejich života a při tvorbě služeb. In Zapomenuté děti. 2021. Yutube záznam celého jednání. info
 • NAVRÁTIL, Pavel, Hana PAZLAROVÁ, Tatiana MATULAYOVÁ a Oldřich MATOUŠEK. Reflektivní praxe v ČR a její důsledky pro vzdělávání v sociální práci. Sociální práce – Sociálna práca. Brno, Ostrava: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2021, roč. 21, č. 6, s. 61-83. ISSN 1213-6204. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Vzdělávací systém ve Skotsku. In Matoušek, Oldřich; Matulayová, Tatiana; Navrátil, Pavel; Pazlarová, Hana. Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Praha: UK, Nakladatelství Karolinum, 2021. s. 58-72. ISBN 978-80-246-4904-7. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Vzdělávací systém v Anglii. In Matoušek, Oldřich; Matulayová, Tatiana; Navrátil, Pavel; Pazlarová, Hana. Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Praha: UK, Nakladatelství Karolinum, 2021. s. 73-87. ISBN 978-80-246-4904-7. info
 • MATOUŠEK, Oldřich a Pavel NAVRÁTIL. Profesní způsobilost. In Matoušek, Oldřich; Matulayová, Tatiana; Navrátil, Pavel; Pazlarová, Hana. Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Praha: UK, Nakladatelství Karolinum, 2021. s. 22-26. ISBN 978-80-246-4904-7. info
 • MATOUŠEK, Oldřich, Pavel NAVRÁTIL a Tatiana MATULAYOVÁ. Perspektivy definující cíle vzdělávání v sociální práci. In Matoušek, Oldřich; Matulayová, Tatiana; Navrátil, Pavel; Pazlarová, Hana. Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Praha: UK, Nakladatelství Karolinum, 2021. s. 119-126. ISBN 978-80-246-4904-7. info
 • MATOUŠEK, Oldřich a Pavel NAVRÁTIL. Možnosti dalšího vývoje systému vysokoškolského vzdělávání. In Matoušek, Oldřich; Matulayová, Tatiana; Navrátil, Pavel; Pazlarová, Hana. Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Praha: UK, Nakladatelství Karolinum, 2021. s. 127-134. ISBN 978-80-246-4904-7. info
 • MATOUŠEK, Oldřich, Pavel NAVRÁTIL a Tatiana MATULAYOVÁ. Ideál profesionality v sociální práci. In Matoušek, Oldřich; Matulayová, Tatiana; Navrátil, Pavel; Pazlarová, Hana. Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Praha: UK, Nakladatelství Karolinum, 2021. s. 9-21. ISBN 978-80-246-4904-7. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka, Pavel NAVRÁTIL a Monika PUNOVÁ. The Well-being of Children and Young People : The Context of Social Services from the Perspective of the Capability Approach. Clinical social work and health intervention. Wien: International Society of Applied Preventive Medicine i-gap, 2021, roč. 12, č. 4, s. 49-61. ISSN 2222-386X. doi:10.22359/cswhi_12_4_06. časopis č. 4/2021 info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Domestic Violence and Social Work Intervention. In Domestic Violence in Prison and Probation, Leuven. 2021. info
 • MATULAYOVÁ, Tatiana, Pavel NAVRÁTIL, Oldřich MATOUŠEK a Hana PAZLAROVÁ. Stav profesionalizace sociální práce ve vybraných evropských zemích. Fórum sociální práce. Praha: Univerzita Karlova, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 20-38. ISSN 2336-6664. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Social work with IPV perpetrators in the Czech Republic. In Domestic Violence in Prison & Probation. 2021. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Martina KŘIVÁNKOVÁ. Helping Romany parents not to be blamed for children maltreatment. In International conference on Social Sciencies and Humanities, London. 2021. info
 • RASNAYAKA MUDIYANSELAGE, Susantha Kumara a Pavel NAVRÁTIL. Elderly Suicide: A Social Well-being Perspective for Social Work. In EUSOC: Interdisciplinary International School of postgraduate studies in the social sciences. 2021. Webová prezentace info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Úvod do využití software ATLAS.ti do analýzy dat. 2021. info
 • NAVRÁTIL, Pavel, Martina KŘIVÁNKOVÁ a Hana KAŠPÁRKOVÁ. Kontexty profesionalismu v sociální práci : závěrečná minikonference specifického výzkumu. 2021. info
 • PAZLAROVÁ, Hana, Pavel NAVRÁTIL, Oldřich MATOUŠEK a Tatiana MATULAYOVÁ. Attitudes of child social and legal protection workers in Czech Republic - 30 years after Velvet Revolution. In EUSARF 2021 : The Perspective of the Child, Zurich, Switzerland. 2021. Conference web info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Antiopresivní přístupy v sociální práci s rodinami. ASVSP, 2020. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Profesionalizace sociální práce v ČR. 2020. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Profesionalizace sociální práce v ČR : perspektivy vzdělávání. 2020. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Epistemic discourses of 'explanation' and 'understanding' in assessment models. In Malcolm Payne, Emma Reith-Hall. The Routledge Handbook of Social Work Theory. 1st. Oxon, New York: Routledge, 2019. s. 41-54. Routledge International Handbooks. ISBN 978-0-415-79343-8. Stránky vydavatele info
 • MATOUŠEK, Oldřich, Pavel NAVRÁTIL a Tatiana MATULAYOVÁ. Ideál profesionalizace v sociální práci. Fórum sociální práce. Praha: Univerzita Karlova, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 28-39. ISSN 2336-6664. Stránky vydavatele článek - open access info
 • VYSLOUŽILOVÁ, Alena a Pavel NAVRÁTIL. Individualizace v sociální práci s rodinou – obviňování obětí. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, roč. 19, č. 6, s. 142-157. ISSN 1213-6204. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Epistemické diskursy „vysvětlení" a „porozumění" v modelech posouzení životní situace. Sociální práce. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, roč. 18, č. 6, s. 5-25. ISSN 1213-6204. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel, Jan KAŇÁK, Zuzana KLÁPŠŤOVÁ, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Ladislav PTÁČEK a Karel ŘEZÁČ. Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement). 1. vyd. Praha: Miniterstvo práce a sociálních věcí, 2017. 72 s. Sešit sociální práce, 2/2017. ISBN 978-80-7421-137-9. full-text info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Jak proces síťování podporuje rozvoj sociální politiky? In Prosíťováním k rozvoji služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. 2017. Stránky projektu a konference info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. Educational discourses in social work. Sociální pedagogika/Social education. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, roč. 4, č. 1, s. 38-56. ISSN 1805-8825. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. How to develop and manage a participative organization in social services with children and youth? In Pech, Martin. The International Scientific Conference INPROFORUM 2015. 1st. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2015. s. 87-92. ISBN 978-80-7394-536-7. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Životní plánování jako nová potřeba v pozdně moderní době. Andragogika, čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. Paraha: Agentura DAHA s.r.o., 2015, roč. 2016, č. 1, s. 5-16. ISSN 1211-6378. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Participation and child protection: conceptualization. In International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. 1st. Sofia, Bulgaria: SGEM2014, 2014. s. 607-614. ISBN 978-619-7105-23-0. doi:10.5593/sgemsocial2014B12. http://www.sgemsocial.org/ info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Zavádění participace dětí a mládeže v kontextu kvality péče v sociálních službách. In Igor Nosál, Irena Čechová. Participace a nové přístupy k práci s ohroženými dětmi a rodinami. 1st. Brno: Česko-Britská o.p.s., 2014. s. 38-56. Studie inspirované zkušenostmi ze Švýcarska, sv. 1. ISBN 978-80-905598-1-3. http://www.ceskobritska.eu/Projekty.aspx info
 • NAVRÁTIL, Pavel, Monika PUNOVÁ, Pavel BAJER a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2014. 379 s. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7504-7. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Poradenský přístup. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 103-104. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na stránku vydavatele info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Reflexivní praxe. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 133-138. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na vydavatele info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sociální konstruktivismus. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Portál: Portál, 2013. s. 26-32. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na vydavatele info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sociální fungování. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 226-232. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Stránky vydavatel info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Oldřich MATOUŠEK. Terapeutický přístup. In O. Matouškem. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 102-103. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na vydavatel info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Úkolově orientovaný přístup. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 109-114. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. odkaza na vydavatele info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Teorie identity v pozdně moderní době. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 57-63. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Webové stránky vydavatele info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Oldřich MATOUŠEK. Psychosociální teorie. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 66-69. první vydání. ISBN 978-80-262-0366-7. Webové stránky vydavatele info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Existenciální teorie. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 21-26. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Webové stránky vydavatele info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce v době současné. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 189-195. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Webové stránky vydavatele info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Antiopresivní přístup. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 92-96. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Webové stránky vydavatele info
 • PUNOVÁ, Monika a Pavel NAVRÁTIL. Resilience in Life and Work of Viktor Emanuel Frankl. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. London: Sweet and Maxwell, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 173-188. ISSN 1802-0364. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Prekérnost teorií v sociální práci v pozdně moderní době. In Truhlářová, Zuzana; Levická, Katarína. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. s. 14-29, 15 s. ISBN 978-80-7435-138-9. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Pavel BAJER. Social construction of social work identity in the process of its institutionalisation. In V. A. Dorošina. SOCIOSPHERE. 5-6 2012. Penza: Scientific-Publishing Center Sociosphera, 2012. s. 51-56. ISBN 978-5-91990-044-3. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Kak pomagajuščije rabotniky konstruirujut problemy ciganskich semjej: vklad obščich i specifičeskich stěreotypov o raditělstvě. The journal of social policy studies. rusko, 2010, roč. 8/2010, č. 3, s. 353-372. ISSN 1727-0634. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení v sociální práci. In Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce (květen 2010. 1. vyd. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 9-23. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-038-2. Obsah monografie info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Social work with Roma families as a prevention of the child removal. Clinical Social Work. 2009, roč. 2009, 1-2, s. 11-36. ISSN 1338-0036. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Emoční sebereflexe jako předpoklad kvalitní sociální práce. In Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století. 1th. Litomyšl: Město Litomyšl, 2009. s. 31-46. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. Erosion of Family Identity in the Czech late Modern Society. Bridges. Klaipeda, 2009, roč. 2009, č. 39, s. 273-279. ISSN 1648-3979. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Helping poor Romany parents to keep their children in the families. Bridges. Kleipeda, 2009, roč. 2009, č. 40, s. 69-77, 7 s. ISSN 1648-3979. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení životní situace: úvod do problematiky. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 72-86. ISSN 1213-6204. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení životní situace dítěte jako teoretický a metodický problém v SP. In NOVÉ TRENDY V PRÍPRAVE A UPLATNENÍ SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. 1. vyd. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca,Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2007. s. 186-193. ISBN 978-80-89185-27-6. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Poslání a účel praktického vzdělávání na univerzitě a role instruktora v něm. In NOVÉ TRENDY V PRÍPRAVE A UPLATNENÍ SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. 1. vyd. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca, Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2007. s. 194-198. ISBN 978-80-89185-27-6. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Monika PUNOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: TRIBUN, 2007. 187 s. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Význam a možnosti praktického vzdělávání sociálních pracovníků. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: TRIBUN, 2007. s. 6-19, 13 s. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Instruktor praxí jako nová role v kontextu odborných praxí. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 118-125. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Život je dar. 2007. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Člen podoborové komise GAČR v oblasti společenských věd. Grantová agentura České republiky, 2007. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Logoterapie v rodinné terapii. In Život je dar. 2007. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Člen redakční rady časopisu Sociální práce/Sociáľna práca. Sociální práce/Sociáľna práca, 2007. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Parenthood in Socially Excluded Roma Families: Points of Departure for Social Work. In SIROVÁTKA, Tomáš. The Challenge of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. první. Brno: Barrister and Principal publishing, 2006. s. 133-154, 21 s. první, 1. ISBN 80-87029-06-2. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Social Work with Socially Excluded Roma Families. In SIROVÁTKA, Tomáš. The Challenge of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. první. Brno: Barrister and Principal publishing, 2006. s. 229-244, 15 s. první, 1. ISBN 80-87029-06-2. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Role sociální práce v pozdn-moderní spolenosti. In Možnosti sociální práce na poátku 21. století. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2005. s. 37-52. ISBN 80-86771-10-5. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Dospívání jako cesta ke smyslu. 1. vyd. Brno: Marek Zeman, 2005. 260 s. TMSP. ISBN 80-903070-2-7. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Imrich VAŠEČKA. Diferenciace podle etnické příslušnosti. 1. vyd. Praha: MPSV, 2004. 17 s. Svazek II. Dílčí studie. ISBN 80-86552-87-X. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Podmínky výchovy v romských sociálně vyloučených rodinách. In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. 1. vyd. Brno: MU FSS, Georgetown, 2004. s. 137-161, 24 s. Rubikon, sv.9. ISBN 80-2103455-6. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: Jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 224 s. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Životní situace jako předmět intervence sociálního pracovníka. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 84-94, 10 s. ISSN 1213-6204. info
 • MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Sociální práce jako nástroj překonávání sociálního vyloučení Romů. In Romové v české společnosti. 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o., 2003. s. 193-208. Portál, s. r. o. 884. publikace. ISBN 80-7178-741-8. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Ivana ŠIMÍKOVÁ. Komunitní sociální práce jako nástroj boje proti sociálnímu vyloučení: příklad Strategie sociální inkluze Romů v Brně. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 76-104, 28 s. ISSN 1213-6204. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Možnosti sociální práce v romských komunitách. 1. vyd. Brno: ASVSP, 2003. Sociální práce /Sociálna práce. ISBN 1213-6204. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce. In KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti - mezioborový přístup. 1. vyd. Praha: Úřad vlády ČR, 2003. s. 70-75, 5 s. Monografie - svazek 2. ISBN 80-86734-05-6. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Je psychoterapie sociální prací? Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 197-204, 7 s. ISSN 1213-624. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Integrace (Romů) v kontextu životních situací: konceptualizace. Sociální studia. Brno: Masarykova universita, 2003, roč. 2003, č. 10, s. 120-139, 19 s. ISSN 1212-365X. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Menšiny. In NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. s. 16-29. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sociální vyloučení. In NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. s. 30-35. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce se sociálně vyloučenými: modely sociální práce, které jsou v souvislosti se sociální prací s menšinami hojně uváděny. In NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. s. 36-56. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Adaptační strategie (Romů). In NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. s. 165-174, 11 s. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8. info
 • MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s menšinami. In Přístupy k práci s menšinamy. MU FSS v Brně: Masarykova universita v Brně, 2002. s. 263-290. Georgetown. ISBN 80-210-2791-6. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Proč lidé opouštějí sociální práci? Caritas. Praha: Sdružení Česká katolická charita, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 6. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Integrace Romů. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 34-89. ISSN 1213-624. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. The Human Development Challenge of Roma Integration: Romany people in Czech Republic. 1. vyd. Brno: FSS MU, 2002. 100 s. Výzkumná zpráva. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Projekt komunitního bydlení v perspektivě paradigmat sociální práce. In Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, FSS, Georgetown, 2002. s. 321-352. Rubikon. ISBN 80-210-279. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Ivana ŠIMÍKOVÁ. Strategie sociální inkluze Romů v Brně. 1. vyd. Brno: Rada pro rovnoprávné partnerství, 2002. 36 s. 1.ed. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Ivana ŠIMÍKOVÁ. Evaluace projektů zabývajících se sociálním vyloučení Romů v ČR. 1. vyd. Brno: VÚPSV, 2002. 65 s. Výzkumná zpráva. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Výzkum interetnických vztahů. 1. vyd. Brno: Phare, 2002. 84 s. Výzkumná zpráva. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Vybrané teorie sociální práce. In MATOUŠEK, Oldřich. Základy sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. s. 183-260. ISBN 80-7178-473-7. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sexuální výchova v logoterapeutické perspektivě: výchova k lásce. Scripta bioethica. Brno: Gloria Rosice, 2001, roč. 1, č. 2, s. 16-23. ISSN 1213-2977. info
 • MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s minoritami. In Základy sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. s. 267-292. ISBN 80-7178-473-7. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Krizová intervence. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2001, roč. 2001, s. 61-72, 11 s. ISSN 1213-6204. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Teorie a metody sociální práce. 1. vyd. Brno: MZ, 2001. 162 s. ISBN 80-903070-0-0. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Úvod do teorií a metod sociální práce. 1. vyd. Brno: Národní centrum pro rodinu, 2000. 67 s. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Libor MUSIL. Sociální práce s příslušníky menšinových skupin. Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 2000, roč. 2000, č. 5, s. 127-163. ISSN 1212-365X. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sociální služby a jejich hodnocení. Sociální politika. Česká republika: MPSV Praha, 2000, roč. 26, č. 10, s. 12. ISSN 0049-0961. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Existenciální analýza a logoterapie jako model sociální práce s adolescenty. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2000. 220 s. Disertační práce. info
 • MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s menšinami: dilemata a možnosti jejich řešení (část I). Sociální práce. Brno: NCR, 1999, roč. 1999, č. 5, s. 36-51. info
 • MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s menšinami: dilemata a možnosti jejich řešení (část II). Sociální práce. Brno: NCR, 1999, roč. 1999, č. 6, s. 34-52. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Moderní sociální práce a teorie. Sociální práce. Brno: NCR, 1999, roč. 1999, č. 6, s. 25-33. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce jako sociální konstrukce. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AVČR, 1998, roč. 34, č. 1, s. 37-50. ISSN 0038-0288. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Existenciální perspektivy v sociální práci. Sociální práce. Brno: NCR, 1998, roč. 1998, č. 1, s. 27-38. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Institucionalizace protidrogové politiky v ČR. 1995. 174 s. info

29. 7. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.