PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

prorektor pro internacionalizaci Masarykovy univerzity


e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
 • narozen 25. 7. 1970 v Brně
Pracoviště
 • Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU,
  Joštova 10, 602 00 Brno Rektorát Masarykovy univerzity
Funkce na pracovišti
 • Leden 2006 - září 2019 vedoucí katedry
  Září 2019 - srpen 2023 Proděkan pro internacionalizaci a záležitosti studentů
  Září 2023 - prorektor pro internacionalizaci
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • září 1992 - červen 1998 studium politologie na FSS MU v Brně
  září 1998 - červen 2002 interní postgraduální studium na katedře politologie
Přehled zaměstnání
 • Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - odborný asistent červenec 2002 - do současnosti
  Katedra politologie - asistent - září 2001 - červen 2002
Pedagogická činnost
 • MVZb1006 Bezpečnost v jaderném věku
  MVZn4004 Strategická studia a bezpečnost
  MVZb2014 Tajemný půvab diplomacie
  EVSb2098 How do they see us? The Czech Republic and its European Partners
  IREb1007 International Security
Vědeckovýzkumná činnost
 • GA ČR: Vznik a vývoj strategie zadržování v americké zahraniční politice v letech 1945 - 1953 (2003 - 2005).
Akademické stáže
 • leden-únor 2000: John Fitzgerald Kennedy Institute for North American Studies, Freie Universität Berlin.
  červen - srpen 2002: Fulbright Summer Institute "U.S. Foreign Policy: Foundations and Formulations". The Walker Institute for International Studies, University of South Carolina, Columbia.
  Červenec 2017: Department of Defense and Strategic Studies (DSS), Missouri State University (MSU), Campus Washington, D.C. NATO & European Security Challenges (s Dr. J. Rosem)
  Science, Technology & Defense Policy Graduate Seminar (s Dr. J. Rosem)
  Červenec 2014: DSS MSU, Campus Washington, D.C. European Security Issues (s Dr. J. Rosem)
  Červenec 2012: DSS MSU, Campus Washington, D.C European Security Issues (s Dr. Johnem Rosem)
  Červenec 2009: DSS MSU, Campus Washington, D.C European Security Issues
  Únor-březen 2002: Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin, Polsko U.S. Foreign Policy Towards East and Central European States
Universitní aktivity
 • AS FSS MU, 2002 - 2006 člen, 2003 - 2005 předseda
  Člen AS MU - březen 2004 - září 2019
  Ubytovací komise, 2019 - 2023
Vybrané publikace
 • SUCHÝ, Petr. Sovětský svaz a Střední Evropa ve strategickém myšlení George Frosta Kennana. In Jiří Hanuš a kol. Rusko a západ. Eseje o (ne)porozumění. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015, s. 150-163. Quaestiones quodlibetales No. 26. ISBN 978-80-7325-370-7. info
 • SUCHÝ, Petr a Bradley THAYER. Weapons as political symbolism: the role of US tactical nuclear weapons in Europe. European Security. London: Routledge, 2014, roč. 23, č. 4, s. 509 – 528. ISSN 0966-2839. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/09662839.2014.932772. info
 • JANKŮ, Linda a Petr SUCHÝ. Strategie odstrašování a terorismus. Výzvy a možnosti. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2013, roč. 13, č. 1, s. 19-30. ISSN 1214-6463. URL info
 • SUCHÝ, Petr. Výzkum konfliktů - terminologie a typologie. In Ozbrojené konflikty po konci studené války. Brno: Muni Press, 2012, s. 13-24. Monografie, č. 46. ISBN 978-80-210-6047-0. info
 • HODER, Lukáš a Petr SUCHÝ. Bushova doktrína na Blízkém východě. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 69-85, 16 s. ISSN 1214-6463. URL info
 • HONKOVÁ, Jana a Petr SUCHÝ. Jaderné odstrašování a koncept MAD ve vzájemných vztazích Spojených států a Ruské federace. Obrana a strategie. Univerzita obrany, Brno: Ústav strategických studií, 2010, roč. 10, č. 1, s. 79-99. ISSN 1214-6463. URL info
 • SUCHÝ, Petr a Petr VILÍMEK. Britské a francouzské nukleární síly ve druhém jaderném věku. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, roč. 44, č. 1, s. 37-65. ISSN 0323-1844. info
 • SUCHÝ, Petr. Americká protiraketová obrana a ruský pocit nejistoty. Obrana a strategie. Univerzita obrany, Brno: Ústav strategických studií, 2007, roč. 7, č. 1, s. 29-44. ISSN 1214-6463. URL info
 • SUCHÝ, Petr. Protiraketová obrana a ruská paranoia. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2007, XXXI, č. 7, s. 4-6. ISSN 0543-7962. info
 • SUCHÝ, Petr a Petr VILÍMEK. Důvody pro americký radar. Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, V., 6-7, s. 18-20. ISSN 1214-0899. info
 • SUCHÝ, Petr. Protiraketová obrana jako součást války proti terorismu. In Válka proti terorismu a protiraketová obrana. 1. vyd. Praha: Občanský institut, 2006, s. 52-56. ISBN 80-86972-10-0. info
 • SUCHÝ, Petr. Završené století pana X. Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, III., č. 4, s. 22-23. ISSN 1214-0899. info
 • FIALA, Petr a Petr SUCHÝ. Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová. In Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. II. díl: období 1938-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005, s. 1433-1453, 22 s. Svazek 1. info
 • KUCHYŇKOVÁ, Petra a Petr SUCHÝ. Kontrola zbrojení a odzbrojení - řešení, nebo problém sám o sobě? In Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? 1. vyd. Brno: IIPS, 2005, s. 9-14. ISBN 80-210-3881-0. info
 • KUCHYŇKOVÁ, Petra a Petr SUCHÝ. Problémy a perspektivy procesu kontroly zbrojení a odzbrojování na prahu 21. století. In Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? 1. vyd. Brno: IIPS, 2005, s. 223-233. ISBN 80-210-3881-0. info
 • SUCHÝ, Petr. Smlouva o likvidaci střel středního a kratšího doletu. In Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? 1. vyd. Brno: IIPS, 2005, s. 85-108. ISBN 8021038810. info
 • KUCHYŇKOVÁ, Petra a Petr SUCHÝ. Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? 1. vyd. Brno: IIPS, 2005, 235 s. Studie. ISBN 80-210-3881-0. info
 • SUCHÝ, Petr. Velký příběh. Pokračování na obou stranách Atlantiku? In HANUŠ, Jiří a Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář. 1. vyd. Brno: CDK, 2005, s. 283-285. ISBN 80-7325-071-3. info
 • SUCHÝ, Petr. Strategie zadržování v americké zahraniční politice. Vznik a vývoj koncepce 1945-1953. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005, 144 s. Monografie; 13. ISBN 8021038039. info
 • SUCHÝ, Petr. Sociální encykliky Jana Pavla II. v kontextu mezinárodních vztahů. In FIALA, Petr, Jiří HANUŠ a Jan VYBÍRAL. Katolická sociální nauka a současná věda. 1. vyd. Brno: CDK, Vyšehrad, 2004, s. 157-170. ISBN 8073250241. info
 • SUCHÝ, Petr. Ronald Reagan: venit, vidit, vicit. Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, II., 6-7, s. 11-15. ISSN 1214-0899. info
 • SUCHÝ, Petr. Reagan a říše zla. Vývoj americké zahraniční politiky a vztahů mezi supervelmocemi v letech 1981 - 1989. 1. vyd. Brno: CDK, 2004, 283 s. Politologická řada, svazek 16. ISBN 80-7325-046-2. info
 • SUCHÝ, Petr. Válka v Iráku, biskupové a "pícníci.". Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, I., č. 4, s. 21-24. ISSN 1214-0899. info
 • DANČÁK, Břetislav a Petr SUCHÝ. Summit NATO v Praze 2002: výsledky, dokumenty a projevy. 1. vyd. Brno: MPÚ MU Brno, 2003, 90 s. Sborníky, 14. ISBN 8021030445. info
 • DANČÁK, Břetislav a Petr SUCHÝ. Členství České republiky v NATO a summit v Praze 2002. In Summit NATO v Praze 2002: výsledky, dokumenty a projevy. 1. vyd. Brno: MPÚ MU Brno, 2003, s. 7-16. ISBN 8021030445. info
 • SUCHÝ, Petr. Role a význam strategických studií v období po studené válce. In Bezpečnost a strategie: východiska - stav - perspektivy. 1. vyd. Dobrá Voda: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003, s. 11-22. ISBN 8086473465. info
 • SUCHÝ, Petr. Pozice bezpečnostních a strategických studií v rámci studia mezinárodních vztahů. Obrana a strategie. Brno: Ústav strategických studií VA v Brně, 2003, roč. 3., č. 2, s. 7-16. ISSN 1214-6463. info
 • SUCHÝ, Petr. Blízký východ: další kolo boje s terorismem. Revue Proglas. Brno: CDK, 2002, XIII, č. 3, s. 11-14. ISSN 1213-4953. info
 • SUCHÝ, Petr. Systémy protiraketové obrany a jejich vliv na strategickou stabilitu. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, roč. 9, č. 2, s. 182-196. ISSN 1211-3247. info
 • SUCHÝ, Petr. Zahraniční politika USA v devadesátých letech dvacátého století. 1. vyd. Brno: MPÚ, 2001, 121 s. Studie 20. ISBN 80-210-2644-8. info
 • SUCHÝ, Petr. Boj proti terorismu - nová priorita Bushovy administrativy. Revue Proglas. Brno: CDK, 2001, XII., č. 8, s. 11-12. ISSN 1213-4953. info
 • SUCHÝ, Petr. Americká bezpečnost ve 21. století. Analýzy a studie. Bulletin Ústavu strategických studií Masarykovy univerzity Brno. Brno: ÚSS MU, 2001, III., č. 8, s. 2-4. ISSN 1212-6233. info
 • SUCHÝ, Petr. Odraz II. vatikánského koncilu v politice Československé strany lidové. In FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Brno: CDK, 2000, s. 94-111. ISBN 80-85959-75-5. info
 • SUCHÝ, Petr. Proces transformace KDU-ČSL ve stranu moderního typu. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 1999, roč. 1., č. 1. ISSN 1212-781. URL info

29. 11. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.