prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

profesor – Psychologický ústav


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.515
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7626
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Obecná psychologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 8. 6. 2004
Datum ukončení řízení 1. 4. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Psychosémantika
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. (Ústav experimentálnej psychológie SAV Bratislava)
doc. PhDr. Jan Srnec, CSc. (FF UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 1. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jaromír Janoušek, DrSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (Psychologický ústav AV ČR Brno)
doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc. (FF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 13. 1. 2005
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Psychologický ústav AV ČR
Obor řízení Obecná psychologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 26. 5. 2010
Datum ukončení řízení 1. 2. 2012
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 2. 2011
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc. (SAV Košice)
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (JČU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. (SAV - Ústav experimentálnej psychológie, Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 4. 2011
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 24. 5. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.