Barbora Halašková, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií


korespondenční adresa:
Joštova 218/10, 602 00 Brno

telefon: 549 49 4433
e‑mail:
sociální a akademické sítě:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Barbora Halašková (dříve Padrtová), Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Joštova 10, Brno 602 00
Funkce na pracovišti
 • Odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: Ph.D., mezinárodní vztahy, FSS MU
 • 2012: Mgr., politologie/bezpečnostní a strategická studia, FSS MU
 • 2008: Universiteit Twente, Nizozemí
Přehled zaměstnání
 • říjen 2017 - současnost: odborná asistentka, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
 • červenec 2018 - červenec 2019: výzkumná pracovnice, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, Rakousko
 • červenec 2016 - červenec 2018: expertka - geopolitika a bezpečnost, Polar Research and Policy Initiative, Londýn, Velká Británie
 • září 2013 - září 2017: lektorka, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
 • duben 2016 - leden 2017: vedoucí výzkumné skupiny (analýza arktické politiky pro Ministerstvo zahraničních věcí), Institut mezinárodních vztahů (IIR), Praha
 • leden 2014 - říjen 2015: programová ředitelka pro tranzici, výzkumná pracovnice, Centrum pre europské a severoatlantické záležitosti (CENAA), Bratislava, Slovensko
 • leden 2011 - leden 2014: projektová manažerka, Junior Research Fellow, Centrum pre europské a severoatlantické záležitosti (CENAA), Bratislava, Slovensko
 • leden 2012 - duben 2012: odborná stážistka, Kancelář státního tajemníka, Ministerstvo obrany Slovenské republiky, Bratislava, Slovensko
 • leden 2011 - červen 2011: odborná stážistka, Velvyslanectví Irácké republiky, Washington D.C., USA
Pedagogická činnost
 • podzim 2013 - současnost: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno => vybrané kurzy: Globální politika-aktuální problémy; Arktická geopolitika; Dějiny mezinárodních vztahů a světové politiky; NATO v evropské bezpečnostní architektuře; Dějiny NATO; NATO a evropská bezpečnost; Česká zahraniční politika; Operace krizového řízení; Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů; Mezinárodní bezpečnostní politika
 • jaro 2020 - hostující lektorka: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Poland => course "Development of Global Politics – Current Challenges"
 • jaro 2019 - hostující lektorka: Northern (Arctic) Federal University Named After M.V. Lomonosov (NARFU), Arkhangelsk, Russian Federation => course "Arctic Geopolitics"
 • podzim 2018 - hostující lektorka: University of Saskatchewan, Canada => course "Geopolitical and Security Challenges in the Arctic"
 • jaro 2013 - jaro 2015: Centrum pre europské a severoatlantické záležitosti (CENAA), Slovensko: Večerní škola zahraniční a bezpečnostní politiky pro novináře; Letní škola pro mladé profesionály
 • podzim 2012: Fakulta sociálních a ekonomických věd Univerzity Komenského, Slovensko: Euroatlantická bezpečnostní architektura
Vědeckovýzkumná a projektová činnost
 • 2020 - 2022: hlavní řešitelka, projekt Grantová agentura Masarykovy univerzity GAMU: "ARCTOS MU (ARCTIC Centre for Human-to-Environment Oriented Studies: Impact of Climate Change and Human Activities in the Arctic)"
 • 2016 - 2020: expertka v uživatelské skupině, výzkumný projekt H2020: "APPLICATE (Advanced Prediction in Polar regions and beyond: Modelling, observing system design and LInkages associated with ArctiC ClimATE change)"
 • 2016 - 2017: hlavní řešitelka, projekt TAČR BETA: "Region Arktidy: aspekty politicko-bezpečnostní, ekonomické a vědecko-výzkumné". Výzkumná analýza pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Ústav mezinárodních vztahů Praha
 • 2015 - 2019: členka expertního týmu, výzkumný projekt Finská akademie: "HuSActic (Human Security as a promotional tool for societal security in the Arctic: Addressing Multiple Vulnerability to its Population with Specific Reference to the Barents Region)"
 • 2014 - 2015: projektová manažerka, členka expertního týmu, výzkumný/policy projekt NATO - Science for Peace (NATO SFP) Enhanced support for NATO-led operations and missions: "Lessons learned of small countries from committing troops into operations abroad"
 • 2013 - 2014: projektová manažerka, členka expertního týmu, výzkumný/policy projekt Mezinárodní vyšegrádský fond (IVF): "Security Sector Reform in EaP countries: Closer to Europe"
 • 2013 - 2014: projektová manažerka, členka expertního týmu, výzkumný/policy projekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SLOVAKAID): "Security Sector Reform in Georgia - Strengthening capacities, building of democratic institutions, experience sharing from transition process"
 • 2012 - 2013: projektová manažerka, členka expertního týmu, výzkumný/policy projekt Mezinárodní vyšegrádský fond (IVF): "Security Sector Reform Centre of Excellence in Southern Caucasus"
Akademické stáže
 • duben 2019: International Visitor Leadership Program (IVLP), Washington D.C., New York, Colorado Springs Colorado, El Paso Texas, Tampa Florida, USA „Směrem k bezpečnějšímu světu“
 • srpen 2017: Vysoká škola ekonomická v Bratislavě, Slovensko. Letní škola, „Výuka a studium politiky a mezinárodních vztahů“, program rozvoje vzdělávání SEDA
 • květen 2016: Nord University, Bodø, Norsko. Ph.D. kurz, Dialog na severu 2016: „Správa severu: implikace pro arktický soukromý a veřejný sektor“
 • červen 2015: University of Lapland, Rovaniemi, Finsko. Calotte Akademie: „Zdroje a bezpečnost v globalizované Arktidě“
 • leden 2015: University of Tromsø - Norská arktická univerzita. Ph.D. workshop „Arktické hranice: Fórum mladých vědců“
 • březen 2014: Nord University, Bodø, Norsko. Ph.D. kurz "Arktický dialog 2014: Arktida v globální perspektivě - zdroje"
Mimouniverzitní aktivity
 • delegátka ČR v mezinárodní organizaci International Arctic Science Committee (IASC), Pracovní skupina Social&Human
 • členka mezinárodní organizace UArctic Thematic Network on Geopolitics and Security
 • členka the Arctic-FROST Network, National Science Foundation (NSF)
 • členka ediční rady časopis Philosophy Study Journal, David Publishing Company
 • členka Association of Polar Early Career Scientists (APECS)
 • členka International Political Science Association (IPSA)
 • členka European Consortium for Political Research (ECPR)
Vybrané publikace
 • PADRTOVÁ, Barbora. Applying conventional theoretical approaches to the Arctic. In Gunhild Hoogensen Gjørv, Marc Lanteigne, Horatio Sam-Aggrey. Routledge Handbook of Arctic Security. 1st ed. London: Routledge, Taylor & Francis, 2020, s. 29-42. Routledge handbooks. ISBN 978-1-138-22799-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4324/9781315265797-3. URL info
 • ŁUSZCZUK, Michał, Barbora PADRTOVÁ a Wojciech SZCZERBOWICZ. Political dimension of Arctic research. Oceanologia. Polish Academy of Sciences, Institute of Oceanology, 2020, roč. 62, 4, Part B, s. 608-621. ISSN 0078-3234. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.oceano.2020.03.008. article - open access info
 • PADRTOVÁ, Barbora. Frozen narratives : How media present security in the Arctic. Polar Science. Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 21, September, s. 37-46. ISSN 1873-9652. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.polar.2019.05.006. URL info
 • HEININEN, Lassi, Karen EVERETT, Barbora PADRTOVÁ a Anni REISSELL. Arctic Policies and Strategies – Analysis, Synthesis, and Trends. Online. Laxenburg: IIASA, 2019, 263 s. ISBN 978-3-7045-0156-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.22022/AFI/11-2019.16175. URL info
 • PADRTOVÁ, Barbora. The Arctic Narratives - Storylines Framing by the U.S. Securitizing Actors. In Xue, Guifang and He, Liu. Law and Governance : Emerging Issues of the Polar Regions. Beijing: China University of Political Science and Law Press, 2018, s. 194-220. ISBN 978-7-5620-8205-7. info
 • PADRTOVÁ, Barbora. It takes two to tango : How to get international relations students engaged in their learning. Online. In Gabriela Pleschová, Agnes Simon. Early career academics' reflections on learning to teach in Central Europe. London: SEDA, 2018, s. 103-111. ISBN 978-1-902435-63-3. chapter book info
 • PADRTOVÁ, Barbora a Zuzana TRÁVNÍČKOVÁ. Region Arktidy: aspekty politicko - bezpečnostní, ekonomické a vědecko - výzkumné. Výzkumná analýza pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Prague: Institute of International Relations, 2017, 97 s. Výzkumná zpráva. URL info
 • PADRTOVÁ, Barbora. Regional Security Patterns in the Arctic. Online. In BOURMISTROV, Anatoli, Elena DYBTSYNA a Nadezda NAZAROVA. Management in the High North : Young Researchers’ Contribution. Bodø (Norway): Nord Universitet, 2017, s. 1-8. ISBN 978-82-7456-763-4. URL info
 • KŘÍŽ, Zdeněk a Barbora PADRTOVÁ. THE MOSCOW TIMES AS A SECURITIZATION ACTOR OF THE ARCTIC TOPIC FROM 2007 TO 2014. In Group Authors. Conference: International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts. Sofia: SGEM, 2016, s. 397-404. ISBN 978-619-7105-73-5. info
 • PADRTOVÁ, Barbora. Rusko v Arktidě – hrozba, nebo partner? Zahraničná politika. Výskumné centrum SFPA, 2016. ISSN 1336-7218. URL info
 • KOŘAN, Michal, Jan BLINKA, Vít BORČANY, Vít DOSTÁL, Pavlína JANEBOVÁ, Jana JUZOVÁ, Petr KOLÁŘ, Šárka MICHKOVÁ, Michal MOCHŤÁK, Barbora PADRTOVÁ, Michaela PAVLÍKOVÁ a Pavel PŠEJA. Aktéři a tvorba české zahraniční politiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8774-3. info
 • PADRTOVÁ, Barbora. Od Walesu k Varšavě: současné výzvy pro NATO a postavení ČR. Policy Paper AMO. AMO, 2015. URL info
 • PADRTOVÁ, Barbora. Russian Military Build-up in the Arctic: Strategic Shift in the Balance of Power or Bellicose Rhetoric Only? Northern Research Forum and the University of the Arctic Thematic Network (TN) on Geopolitics and Security, 2014. ISSN 2298-2418. URL info
 • ONDREJCSÁK, Robert, Lucia HUSENICOVÁ a Barbora PADRTOVÁ. Security Strategies and Strategic Documents of Key Global Actors (The United States, China, Russia). In Ondrejcsák, Robert. Introduction to Security Studies. Bratislava: Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA), 2014. ISBN 978-80-971124-8-6. info
 • PADRTOVÁ, Barbora. Security Sector Reform Action Plans for the South Caucasus countries. Bratislava: Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA), 2014, 78 s. ISBN 978-80-971124-7-9. info
 • PADRTOVÁ, Barbora. Russian approach towards the Arctic region. In Majer, M. – Ondrejcsák, R. – Tarasovič, V. – Valášek, T. Panorama of Global Security Environment 2012. Bratislava: Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA), 2012, s. 690-705. URL info
 • PADRTOVÁ, Barbora. NATO-Russia Relations. In Ondrejcsák, R. – Górka-Winter, B. NATO’s Future Partnerships. Bratislava – Warszawa: Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA) – Polish Institute of International Affairs (PISM), 2012, s. 35-50. ISBN 978-80-971124-0-0. URL info
 • PADRTOVÁ, Barbora. Missile defence in Europe in the context of NATO-Russia Relations. Transatlantic Files 3/2012. Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA), 2012. info
 • PADRTOVÁ, Barbora. Emerging importance of the Arctic region. In Majer, M. – Ondrejcsák, R. – Tarasovič, V. – Valášek, T. Panorama of Global Security Environment 2011. Bratislava:Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA), 2011, s. 641-659, 717 s. ISBN 978-80-970041-9-4. info
 • PADRTOVÁ, Barbora. Putin’s Visit in China – the Broader Context: State of China-Russia Relations Today. In Center for European and North Atlantic Affairs. CENAA, 2011. URL info

19. 12. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.