doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.

lektor II – Katedra sociologie


kancelář: 3.60
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5025
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta sociálních studií
Obor řízení Sociologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 27. 1. 2003
Datum ukončení řízení 1. 3. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Politizace každodennosti a kultury protestu
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D. (UK - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Iveta Radičová, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislavě - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 1. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Jan Keller, CSc. (Ostravská univerzita - Zdravotně sociální fakulta)
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. (UK - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Iveta Radičová, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislavě - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 12. 1. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.