Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení řízení zastaveno vědeckou radou fakulty
Datum zahájení řízení 2. 11. 2018
Datum ukončení řízení 13. 12. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Data-Driven Exploratory Interactions and Visual Analysis
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Publication could violate the rights of publishers of these papers
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko)
prof. Dr. Ing. Jörn Kohlhammer (Technical University Darmstadt, Germany)
Univ.-Prof. Dr. Tobias Schreck, M.Sc. (Graz University of Technology, Austria)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 3. 2019 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
Členové Assoc. Prof. Eduard Gröller (TU Wien)
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (FIT VUT v Brně)
prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
prof. Ing. Pavel Slavík, CSc. (FEL ČVUT v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 13. 12. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.