prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií


kancelář: 4.43
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4996
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta sociálních studií
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 28. 5. 2006 12:00
Datum ukončení řízení 30. 11. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Konec Německa jako civilní mocnosti? Německé vojenské operace v zahraničí za vlád rudo-zelené koalice v letech 1998 ? 2005
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni - Filozofická fakulta)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
doc. PhDr. Dagmar Moravcová, CSc. (UK - Fakulta sociálních věd)
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 10. 2006
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové doc. Ing. Petr Drulák, Ph.D. (Ústav mezinárodních vztahů, Praha)
doc. Ing. Josef Janošec, CSc. (Univerzita obrany v Brně - Ústav strategických studií)
prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 10. 2006 12:00
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 24. 1. 2014
Datum ukončení řízení 1. 12. 2014
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 11. 2014
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity)
Členové prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity)
prof. PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze)
prof. PhDr. František Hanzlík, CSc. (Fakulta ekonomiky a managementu, Univerzita obrany)
Prof. Dr. Berthold Meyer (Philipps univerzita Marburg, Centrum pro studium konfliktů)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 12. 2014
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 16. 10. 2018
Datum ukončení řízení 17. 6. 2020
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 3. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (Fakulta sociálních studií MU)
Členové prof. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy; Metropolitní univerzita Praha)
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
Prof. Dr. Berthold Meyer (Philipps univerzita Marburg, Centrum pro studium konfliktů)
prof. PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. (CEVRO Institut, o.p.s.)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 4. 2019
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 26. 11. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.