prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií


kancelář: 4.43
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4996
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D
 • Zdeněk Kříž 25.6.1972
Pracoviště
 • MU Brno, Fakulta sociálních studií, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
Funkce na pracovišti
 • vedoucí katedry, profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2020: Prof. v oboru politologie
 • 2006: Doc. v oboru politologie
 • 2000: Ph.D. v oboru politologie, FSS, Masarykova univerzita
 • 2000: PhDr. v oboru politologie, FSS, Masarykova univerzita
 • 1996: Mgr. v oborech politologie a historie, FF, Masarykova univerzita.
Přehled zaměstnání
 • 2019: vedoucí Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií, FSS, Masarykova univerzita
 • 2006-2019: docent Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií, FSS, Masarykova univerzita
 • 2004 - 2006: odborný asistent Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií, FSS, Masarykova univerzita
 • 2003 - 2004: vedoucí Katedry sociálních věd, FVŠ, Vojenská akademie v Brně
 • 1996 - 2003: odborný asistent, Katedry sociálních věd, FVŠ, Vojenská akademie v Brně
 • 1990 - 1991: dělník ČSD
Pedagogická činnost
 • Dějiny mezinárodních vztahů
 • NATO a evropská bezpečnost
 • Vojenské konflikty 20. století
 • Kvalitativní metodologie mezinárodních vztahů
 • Německá zahraniční a bezpečnostní politika
Vědeckovýzkumná činnost
 • od 2017: řešitel a manažer grantu MV „Metodika predikce, včasného varování a prevence hrozeb plynoucích z regionálních ozbrojených konfliktů pro vnitřní bezpečnost ČR“.
 • 2017-2019: hlavní řešitel grantu GA ČR „Německo a vojenské operace out-of-area: civilní mocnost, obchodní stát nebo mocnost středního řádu?“
 • 2009 - 2012: Ozbrojené konflikty v mezinárodních vztazích. Grant GA České republiky.
 • 2007 - 2009: člen mezinárodního týmu v rámci projektu „The Image of the Democratic Soldier: Tensions between the Organization of the Armed Forces and the Principles of Democracy in European Comparison“ (Peace Research Institute Frankfurt, Germany).
 • 2004 - 2006: Adaptace NATO. Grant GA České republiky.
 • 2001 - 2004: Civilní řízení a demokratická kontrola AČR. Grant Grantové agentury AV České republiky.
 • 2003: Perspektivy německé bezpečnostní politiky. Grant Ústavu strategických studií Vojenské akademie v Brně.
 • 2002: Německá bezpečnostní politika. Grant Ústavu strategických studií Vojenské akademie v Brně.
Další kvalifikace
 • 2022: Management, leaderhip v kostce. Ubabutu consulting s.r.o.
 • 2013: Bilgi University, Istanbul, Turecko.
 • 2009: Jean Monnet Advanced Summer Institute “The EU as a Global Conflict Manager: From Ad-hoc Reaction to Strategic Policy Coherence” 29 June - 11 July 2009, the Crimea, Ukraine.
 • leden - únor 2009: U.S. Winter Institute on U.S. National Security, Univesity of Delaware, Newark.
 • říjen - prosinec 2000: stáž na Zentrum Innere Führung, Koblenz
 • září 1999 - září 2000, ZVS, Kurz velitelů v záloze, Vojenská akademie Vyškov.
 • 1999 absolvování kurzu Leaders for the 21st Century Course 99-2 pořádaném George C. Marshall European Center for Security Studies
 • 1996 -1997 absolvování kurzu 1st Security Policy and Defense Management Course pořádaném Vojenskou akademií v Brně, Center for Defense Studies in Aberdeen and Center for European Security Studies in Groningen.
Universitní aktivity
 • od 2014: člen VR FSS Masarykovy univerzity.
 • od 2006-2011: člen Akademického senátu Masarykovy univerzity
Mimouniversitní aktivity
 • 2010-2011: člen odborného týmu ministra obrany pro zpracování Bílé knihy o obraně České republiky 2011.
Ocenění vědeckou komunitou
 • člen redakční rady časopisu Obrana a strategie, Univerzita obrany
 • člen redakční rady časopisu Defense & Security Analysis, Taylor & Francis.
Vybrané publikace
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Cesta z Ruska. Ruská agrese proti Ukrajině a její důsledky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. 168 s. Mezi žánry, sv. 4. ISBN 978-80-280-0260-2. URL info
 • KŘÍŽ, Zdeněk, Jana URBANOVSKÁ a Stanislava BRAJERČÍKOVÁ. Refugees, Energiewende and NATO deterrence : limits of German leadership in Central Europe. European Security. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2021, roč. 30, č. 1, s. 137-158. ISSN 0966-2839. doi:10.1080/09662839.2020.1795836. URL info
 • FLIEGEL, Michal a Zdeněk KŘÍŽ. Beijing-Style Soft Power : A Different Conceptualisation to the American Coinage. China Report. New Delhi: SAGE Publications, 2020, roč. 56, č. 1, s. 1-18. ISSN 0009-4455. doi:10.1177/0009445519895615. článek v databázi SAGE info
 • ZIMMERMANOVÁ, Lucie, Zdeněk KŘÍŽ a Eva DOLEŽELOVÁ. Thinking of Russia : Finnish Neutrality after the Cold War and the Influence of Russian Neighborhood on Finnish Cooperation with NATO. Central European Journal of International and Security Studies. Praha: Metropolitan Univesity Prague Press, 2020, roč. 14, č. 1, s. 9-30. ISSN 1802-548X. článek - open access info
 • BÍZIK, Vladimír a Zdeněk KŘÍŽ. Žijeme v době bezprecedentního míru? : Steven Pinker a jeho percepce v odborné literatuře. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2020, roč. 20, č. 1, s. 57-70. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.20.2020.01.057-070. URL info
 • URBANOVSKÁ, Jana a Zdeněk KŘÍŽ. Germany and the Czech Republic : An Asymmetric Relationship in Search of a Strategy. In András Hettyey. Germany and Central Europe : Drifting Apart? Budapest: Dialóg Campus, 2020. s. 97-114. ISBN 978-963-531-122-4. open access info
 • ZIMMERMANOVÁ, Lucie a Zdeněk KŘÍŽ. The Evolution of the Munich Betrayal Myth : Analysis of the Munich Conference Interpretation in Czech Textbooks Before and After the Velvet Revolution. Journal of Slavic Military Studies. Routledge, Taylor & Francis Group, 2019, roč. 32, č. 2, s. 178-209. ISSN 1351-8046. doi:10.1080/13518046.2019.1616921. URL info
 • BRAJERČÍKOVÁ, Stanislava a Zdeněk KŘÍŽ. Divergencie v Nemecko-Poľskej bilateralnej kooperácii. Medzinárodné vzťahy. Bratislava: Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019, roč. 17, č. 3, s. 188-209. ISSN 1336-1562. Open access - celé číslo info
 • KŘÍŽ, Zdeněk, Jana URBANOVSKÁ a Stanislava BRAJERČÍKOVÁ. The Middle Power Concept : Presenting a Complex Approach. Politické vedy. Banská Bystrica: Matej Bel University Press, 2019, roč. 22, č. 4, s. 33-56. ISSN 1335-2741. doi:10.24040/politickevedy.2019.22.4.33-56. článek - open access info
 • KŘÍŽ, Zdeněk, Stanislava BRAJERČÍKOVÁ a Jana URBANOVSKÁ. Defense Co-Operation Between Germany and the Visegrad Countries. The Journal of Slavic Military Studies. Routledge, 2018, roč. 31, č. 3, s. 354-371. ISSN 1351-8046. doi:10.1080/13518046.2018.1487203. URL info
 • BLINKA, Jan a Zdeněk KŘÍŽ. Bullying or Reciprocity? Predominant Pattern of Behavior between the United States and North Korea. North Korean Review. McFarland & Company, 2017, vol. 13, no. 1, s. 7-27. ISSN 1551-2789. URL info
 • TURCSÁNYI, Richard a Zdeněk KŘÍŽ. ASEAN and the Thai-Cambodian Conflict : The Final Stage at Preah Vihear? In Alfred Gerstl and Mária Strašáková. Unresolved Border, Land and Maritime Disputes in Southeast Asia : Bi- and Multilateral Conflict Resolution Approaches and ASEAN’s Centrality. 1. vyd. Leiden: Brill, 2017. s. 83-109. Studies on East Asia security and international relations, vol. 4. ISBN 978-90-04-31215-9. doi:10.1163/9789004312180_005. info
 • BLINKA, Jan a Zdeněk KŘÍŽ. Security Relations Between the DPRK and South Korea after the End of the Cold War: Reciprocity or Bullying? Politické vedy. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica, 2015, roč. 18, č. 2, s. 43-65. ISSN 1335-2741. URL info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. NATO Enlargement: Disaster or Success? Evaluation of Worst Case Scenarios. In Robert Czulda, Marek Madej. NEWCOMERS NO MORE? Contemporary NATO and the Future of the Enlargement from the Perspective of “Post-Cold War” Members. 1. vyd. Warsaw - Prague - Brussels: International Relations Research Institute in Warsaw, 2015. s. 117-130. NATO PUBLIC DIPLOMACY DIVISION. ISBN 978-83-62784-04-2. URL info
 • PŠEJA, Pavel, Petr SUCHÝ, Oldřich KRPEC a Zdeněk KŘÍŽ. Moc a zájmy v mezinárodním systému. Procesy, aktéři a problémy v mezinárodních vztazích. Brno: CDK, 2015. 368 s. ISBN 978-80-7325-409-4. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk a Jana URBANOVSKÁ. Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik nach der Vereinigung. Zivilmacht, Handelsstaat oder Mittelmacht? 1. vyd. Brno: Muni press, 2014. 265 s. ISBN 978-80-210-7061-5. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. The never ending International Relations story: theories dealing with the causes of wars. In Zdeněk Kříž, Jana Urbanovská. Examining Armed Conflicts: Theoretical Reflections on Selected Aspects. 1. vyd. Brno: Muni press, 2014. s. 13-68, 55 s. 1. vyd. ISBN 978-80-210-7035-6. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk a Petr ČERMÁK. Bosnia and Herzegovina between Negative and Positive Peace: View from the Local Level. Romanian Journal of Political Science. Societatea Academică din România, 2014, roč. 14, č. 2, s. 4-36. ISSN 1582-456X. info
 • TURCSÁNYI, Richard, Runya QIAOAN a Zdeněk KŘÍŽ. Coming From Nowhere: The Chinese Perception of the Concept of Central Europe. In Dominik Mierzejewski. The Quandaries of China's Domestic and Foreign Development. Lodz: Lodz University Press, 2014. s. 155-171. Contemporary Asian Studies Series. ISBN 978-83-7969-385-6. info
 • URBANOVSKÁ, Jana a Zdeněk KŘÍŽ. Slovakia in UN Peacekeeping Operations: Trapped between the Logic of Consequences and Appropriateness. The Journal of Slavic Military Studies. 2013, roč. 26, č. 3, s. 371-392. ISSN 1556-3006. doi:10.1080/13518046.2013.812478. URL info
 • KŘÍŽ, Zdeněk, Jan POLIŠENSKÝ a Martin KULA. Ideological Sources of China’s International Behaviour. In Marian Majer, Róbert Ondrejcsák. Panorama of global security environment 2013. 1. vyd. Bratislava: CENAA, 2013. s. 483-494. Panorama. ISBN 978-80-971124-5-5. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Model and reality of the democratic soldier in the Czech Republic. In Democratic Civil-Military Relations. Soldiering in 21st Century Europe. 1. vyd. London: Routledge, 2012. s. 109-127, 28 s. Cass Military Studies. ISBN 978-0-415-51646-4. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk a Markéta STIXOVÁ. Does NATO Enlargement Spread Democracy? The Democratic Stabilization of Western Balkan Countries. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-34. ISSN 1212-7817. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. K některým aspektům aplikace mandátu RB OSN během operace NATO Unified Protector. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 17-27. ISSN 1214-6463. info
 • POSPÍŠIL, Ivo a Zdeněk KŘÍŽ. Ozbrojené konflikty po konci studené války. In Ozbrojené konflikty po konci studené války. Brno: Masarykova univerzita, Muni Press, 2012. s. 7-10. Monografie, č. 46. ISBN 978-80-210-6047-0. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk a jan POLIŠENSKÝ. France, Germany, and the United Kingdom: The Arms Trade with the People’s Republic of China. The Korean Journal of Defense Analysis. Seul: The Korea Institute for Defense Analyses, 2011, roč. 23, č. 3, s. 403-419. ISSN 1016-3271. URL info
 • KŘÍŽ, Zdeněk a Miroslav MAREŠ. Security sector transformation in the Czech Republic. International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs. Bratislava: Slovak Foreign Policy Association, 2011, XX, č. 3, s. 43-60, 16 s. ISSN 1337-5482. URL info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Army and Politics in the Czech Republic Twenty Years after the Velvet Revolution. Armed Forces and Society. USA: Texas State University-San Marcos, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 627-646. ISSN 0095-327X. doi:10.1177/0095327X09358649. URL info
 • KŘÍŽ, Zdeněk a Eva DUŘPEKTOVÁ. Jus in bello a operace Irácká svoboda. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2010, roč. 10, 2010, č. 1, s. 65-78, 13 s. ISSN 1214-6463. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Obranná politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 323-366. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Czech Military Transformation: Towards Military Typical of Consolidated Democracy? Journal of Slavic Military Studies. Philadelphia, USA: Routledge, 2010, roč. 23/2010, č. 4, s. 617–629, 12 s. ISSN 1351-8046. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Teoretický koncept civilní mocnosti a použití vojenské síly. Mezinárodní vztahy. Praha: ÚMV, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 60-76, 16 s. ISSN 0323-1844. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk, Miroslav MAREŠ a Petr SUCHÝ. Sekuritologie: pavěda, nikoliv metavěda. Obrana a strategie. Brno: UO, Ústav strategických studií., 2007, roč. 2007, č. 2, s. 117-124. ISSN 1214-6463. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Kdo vyzbrojil Irák? Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 71-82, 11 s. ISSN 0323-1844. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. German Involvement in the War against International Terrorism. End of Civilian Power? Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006, roč. 2006, 2-3, s. on line, 15 s. ISSN 1212-7817. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Transformation of military-civil relations in the Czech Republic and its outcomes. In Glatzl, C. – Hauser, G. – Kernic, F. (Hrsg.): Europäische Sicherheit und Streitkräftereform in der Weltgesellschaft. Wien: LAVAk, 2006. s. 191-213, 22 s. ISBN 3-902456-53-1. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 217 s. Monografie. ISBN 80-210-4218-4. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě a její význam v současném mezinárodním bezpečnostním prostředí. In Vývoj a výsledky proces kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? Brno: MPU MU Brno, 2005. s. 197-222, 25 s. 2005. ISBN 80-210-3881-0. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Civilní řízení a demokratická kontrola armády v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 136 s. Studie, svazek 34. ISBN 80-210-3590-0. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Německá bezpečnostní politika v militární dimenzi. 1. vydání. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2003. 165 s. 43/2003. ISBN 80-85960-52-4. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Vztah armády a politiky na území ČR v letech 1918 1992. Politologická revue. 2003, roč. 2003, č. 1, s. 57-88, 31 s. ISSN 1211-0353. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Reforma Bundeswehru a obecné trendy vývoje postavení armády v moderní demokracii. Mezinárodní vztahy. 2003, roč. 2003, č. 3, s. 5-23, 18 s. ISSN 0323-1844. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Haupttendenzen der Sicherheitspolitik der Tschechischen Republik. In Strategie. Theorie und Doktrin. Wien: LVAk Wien, 2002. s. 107 - 128, 21 s. ISBN 3-901328-78-5. info

7. 9. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.