Mgr. Lenka Martínková

asistentka – Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií


korespondenční adresa:
Joštova 218/10, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Magisterské studium, 9/2015 – 5/2018, Fakulta sociálních studií - Mezinárodní teritoriálnístudia (navazující magisterské) Masarykova univerzita,Brno; Obor: Mezinárodní vztahy Bakalářské studium, 9/2011 – 6/2015 Fakulta sociálních studií - Humanitní studia(bakalářské) Masarykova univerzita, Brno; Obory: Mezinárodní vztahy - Anglický jazyk a literatura
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • Stáž: České velvyslanectví v Teheránu 4/2022 - 6/2022 stáž pod vedením Mgr. Evy Orossové, zapojení do běžné agendy velvyslanectví, příprava rešerší a materiálů pro diplomatický personál Stáž: České styčné kanceláři pro vývoj, výzkum a inovace(CZELO) 2/2017 - 5/2017, Brusel správa webu: příprava příspěvků, zpracování novinek,akcí a kalendáře, aktualizace stránek a termínu výzev proprojekty v programu H2020 logistická podpora jednání a propagačních aktivit;zpracování záznamů a aktivní účast pracovních skupin IGLO, participace na přípravě V4 Projektového kurzu v Bruselu (logistická a jazyková podpora, koordinace) ontakt:Pavlína Pancová-Šimková; www.czelo.cz, +32 (0)2 514 6672; pancova@tc.cz Junior Research Fellow, 1/2020 - 12/2020 Centrum pro bezpečnostní analýzu a prevenci; tvorba a editace odborných článků se zaměřením na region Blízkéhovýchodu, spolupráce na příspěvcích do projektů zabývajících se konflikty a situací v průběhu epidemie COVID 19, spolupráce na projektu Conflict Report Jemen, kontak thttps://www.cbap.cz/, Tomáš Kolomazník, kolomaznik@cbap.cz
 • 29. 1. 2024 – 30. 6. 2024: Tallinn University, Tallinn, Erasmus+, EST
  • Výzkumný pobyt v rámci doktorského studia a prohloubení metodologických znalostí k tvorbě disertační práce.
  • Diseratční práce
 • 3. 4. 2022 – 30. 6. 2022: Embassy of the Czech Republic, Tehran, Freemover, IRN
  • Zahraniční pracovní stáž na českém zastupitelském úřadu v Tehránu. Seznámení se s běžným chodem ambasády, analytická práce pro ambasádu, pomoc s organizací eventů a setkání, podpora diplomatického personálu a získání zpětné vazby od diplomatického personálu. Sběr dat a rozhovorů pro disertační práci.
 • 6. 2. 2017 – 9. 5. 2017: Czech Liaison Office for Research and Development, Brussels, Erasmus+, BEL
Univerzitní aktivity
 • Členka fundraising týmu MUNIMUN, 4/2016 – 9/2016 příprava mezinárodní konference MUNIMUN: Sustainable Development Goals and Beyond: Security Challenges (2016) - pravidelná týdenní aktivní participace na projektu MiniMUN:Migration Crisis and its Security Implications (jaro 2016) - participace na projektu MiniMUN: Protection of Women and Girls in War Zones (podzim 2016) 9/2013 - 12/2013 Vedoucí Fundraisingu Masarykovy studentské Unie, z.s - asistentka prezidentky MUNIE - členka přípravného týmu projektu Florbalového utkání univerzit - participace na přípravě Fotbalového utkání univerzit, vedoucí fundraisingu MUNIE - členka pří ravného týmu Plesu studentů Masarykovy univerzity 2016 – koordinace logistika,fundraising, propagace a příprava programu (1400 návštěvníků)
Mimouniverzitní aktivity
 • Dobrovolník neziskové organizace SOZE, 9/2013 - 12/2013 Mostecká 5, Brno, soze@soze.cz; www.soze.cz - doučování češtiny a pomoc s integrací do českého kulturního prostředí pro migranty a uprchlíky, překlady pro organizaci AJ/ČJ

28. 11. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.